ForsidenUtlysningerProsjektmedarbeider for fritids- og kulturaktiviteter Forandringshuset Bergen (toårig 50-100% stilling)

Norges KFUK-KFUM søker prosjektmedarbeider for fritids- og kulturaktiviteter Forandringshuset Bergen (toårig 50-100% stilling)

Utlysning fra: Norges KFUK-KFUM

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 18.04.2021
HeltidProsjektstilling

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på forebyggende arbeid og inkludering, og har som ambisjon å være en ledende aktør på det forebyggende feltet i Norge.

Forandringshuset kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt arbeid er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av uavhengig av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, etnisitet, nasjonalitet, hudfarge, funksjonsevne og sosioøkonomisk status. Vi er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge. Vi er til for alle unge og jobber særlig med å inkludere de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap.

Forandringshuset ble startet opp i 2016 og har nå etablert aktivitet på 10 ulike lokasjoner rundt om i landet og flere nye Forandringshus er under etablering. Vi når årlig mer enn 10.000 barn og unge og er i rask vekst. Vi har en bred portefølje av aktiviteter og prosjekter innen våre tre arbeidsområder; “fritid og kultur”, “inkludering og samfunnsengasjement” og “utvikling, entreprenørskap og arbeid”.

Forandringshuset har i Bergen hatt aktivitet siden 2017, og har primært hatt base i Loddefjord. I 2020 overtok vi en stor eiendom i Bergen sentrum, hvor vi har ambisjon om å bygge opp et bredt og attraktivt tilbud for ungdom i tett samarbeid med en rekke gode samarbeidspartnere. Primærmålgruppen er ungdom i alderen 13-26 år.

Nå søker vi deg som vil være med på laget for å bygge opp Forandringshuset Bergen som et kraftsenter for ungdomskultur og forebyggende arbeid i Bergen sentrum, og slik bidra til å oppfylle vår visjon:

“Vi løfter frem unges engasjement og tar deres drømmer på alvor. Vi skaper åpne og trygge fellesskap hvor unge deltar og har innflytelse. Vi gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!”

Om stillingen:

Du skal ha en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp en inkluderende åpen møteplass med tilhørende aktivitetstilbud for ungdommer på Forandringshuset Bergen. Du er innovativ og utviklingsfokusert, og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er en relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner med målgruppen, evner å samarbeide og spiller andre medarbeidere gode.

Du vil ha en sentral rolle i utviklingen av Forandringshuset Bergen, og vil jobbe i team og ledes av prosjektleder for Forandringshuset Bergen. Daglig arbeidsplass er i Forandringshusets lokaler i på Nedre Korskirkeallmenningen 4.

Vi søker medarbeider(e) til mellom 50% og 100% stillingsstørrelse. Vennligst oppgi i søknaden hvor stor stillingsprosent som er ønskelig for deg.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av aktivitet i samarbeid med ungdom, frivillige og samarbeidspartnere.
 • Særlig fokus på oppfølging av ungdommer og medvirkningsprosesser.
 • Koordinere arbeidet med United Sisters og andre konsepter for målgruppen.
 • Informasjon på sosiale medier og informasjonsarbeid
 • Oppfølging av en ekspertgruppe med ungdommer
 • Rekruttere og følge opp frivillige
 • Være en del av nasjonalt team som arbeider med metode- og konseptutvikling.

Du har:

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse.
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med medvirkning av målgruppen.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring innen arbeid med barn og ungdom
 • Engasjement for og erfaring fra arbeid og ledelse av frivillige.
 • Kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Ettermiddag/kveldsarbeid ca. 2 dager i uken og noe helgearbeid må påregnes.
Gyldig politiattest må fremlegges.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Elise Birkeland, tlf. 926 19 488 for mer informasjon om stillingen. For mer informasjon om Forandringshuset se www.forandringshuset.no.

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no
Søknadsfrist er 18.04.2021

Publisert 26. mars 2021

Topp