ForsidenUtlysningerRådgiver

Skeiv Ungdom søker rådgiver

Utlysning fra: Skeiv Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 11.11.2018
DeltidProsjektstilling

Skeiv Ungdom søker rådgiver i Restart Oslo (Skeiv Ungdom sitt skoleprosjekt)

Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og der ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av sin kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller sin seksualitet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering. Kontoret til Skeiv Ungdom ligger i Oslo sentrum.

Skeiv Ungdom arbeider gjennom skoleprosjektet Restart for et bedre skolemiljø, der ingen blir diskriminert og der mangfold er verdsatt. Frivillige og ansatte i prosjektet møtte i 2017 over 7500 elever med interaktive undervisningsopplegg om kjønn og seksualitet. Prosjektet har per i dag to ansatte i fulltidsstillinger på nasjonalt plan. Skeiv Ungdom har fått tildelt og overført midler fra fra Oslo kommune til en ekstra satsning på Restart i Oslo i første halvår av 2019.

Om stillingen

Skeiv Ungdom søker etter en rådgiver i en 40 % prosjektstilling til prosjektet Restart Oslo i perioden 7.januar-21.juni 2019. Rådgiveren vil samarbeide tett med de to fulltidsansatte i det nasjonale prosjektet, og ha ansvaret for skolebesøk i Oslo i perioden.

Arbeidsoppgaver:

 • Holde interaktiv undervisning for skoleelever i Oslo.
 • Avtale, koordinere og planlegge skolebesøk.
 • Bidra med organisering og gjennomføring av skoleringskurs for nye frivillige.
 • Veilede og følge opp frivillige før, under og etter skolebesøk.
 • Videreutvikle innhold og metoder til kurs og undervisning.
 • Bistå organisasjonen med faglige råd, innspill og oppgaver ved behov.
 • Søknads- og rapportskriving
 • Kvalifikasjoner og erfaringer

Vi søker en person som har et engasjement for antidiskriminerings- og mangfoldsarbeid, og som trives med å jobbe både individuelt og i team. Du må være initiativrik og selvstendig, og ha en livssituasjon som er forenlig med en 40% stilling hvor mesteparten av arbeidstiden er på dagtid. God muntlig og skriftlig formidlingsevne, samt pedagogisk kompetanse, vil vektlegges sterkt.

Andre ønskede kvalifikasjoner og erfaringer er:

 • grunnleggende kjennskap til kjønn og seksualitet
 • kunnskap om normkritikk som metode
 • erfaring med søknadsskriving og rapportskriving
 • erfaring med å holde foredrag/workshops for ungdom

Vi gjør oppmerksom på at man vil kunne bli vurdert som kandidat til stillingen uten å ha samtlige av disse kvalifikasjonene.

Vi tilbyr

 • Prosjektstilling i perioden 7. januar 2019–21. juni 2019, lønnet etter statens satser lønnstrinn 22.
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • En fleksibel arbeidshverdag
 • Meningsfullt arbeid og hyggelig arbeidsmiljø
 • Mye reising internt i Oslo, samt noe kvelds- og helgearbeid må medregnes.

Tiltredelse 7.januar.

Skeiv Ungdom oppfordrer alle til å søke, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Eventuelle spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til Marthe Øvrum, leder i Skeiv Ungdom, på e-post marthe@skeivungdom.no eller tlf. 465 42 669.

Søknad og CV sendes til jobb@skeivungdom.no innen 11. november 2018. Alle søkere vil få tilbakemelding innen utgangen av uke 48.

Publisert 12. oktober 2018

Topp