ForsidenUtlysningerRådgiver i skoletiltaket Restart

Skeiv Ungdom søker rådgiver i skoletiltaket Restart

Utlysning fra: Skeiv Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 03.05.2020
HeltidProsjektstilling

Er du opptatt av god kjønns- og seksualitetsundervisning? Vil du bidra til at elever over hele landet kan bli tryggere i egen identitet, og får vilje og verktøy til å hindre mobbing? Bli vår nye kollega!

Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kjønnskarakteristika og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle relasjoner og uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kjønnskarakteristika eller seksualitet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering.

Gjennom skoletiltaket Restart arbeider vi for en inkluderende og anti-diskriminerende skole. Tiltaket er landsdekkende og holder normkritisk undervisning om kjønn, seksualitet og normer. I 2019 underviste vi over 8300 elever i grunnskolen, på ungdomstrinnet og videregående. Vårt normkritiske metodemateriale kan du lese her: https://drive.google.com/file/d/1ziMkyjd0YbJ_2Rz9NqtyHb5B_ZMNsKv4/view

Restart har per i dag to ansatte i fulltidsstillinger og teamet vil med dette bli utvidet til tre personer. Stillingen vil inngå i Skeiv Ungdoms sekretariat og svare til administrasjonsleder. Du vil jobbe på vårt hovedkontor i Oslo sentrum sammen med våre øvrige ansatte. Kontorene våre er universelt utformet.

Skeiv Ungdoms arbeider for at de ansatte skal gjenspeile det mangfoldet vi representerer og jobber for som organisasjon. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss – uavhengig av etnisk bakgrunn, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell identitet, religion eller alder. Vi oppfordrer særlig rasifiserte personer (ofte omtalt som etniske minoriteter) og/eller personer med nedsatt funksjonsevne til å søke. Vi tilrettelegger arbeidsplassen etter behov.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Avtale, koordinere og gjennomføre interaktive undervisningsopplegg for 4. trinn til VG3 på skoler over hele landet
 • Planlegge og gjennomføre kurs i normkritikk, kjønn og seksualitet, samt annen kompetanseheving for relevante aktører
 • Videreutvikle prosjektet, undervisningsmetoder og materiell
 • Bistå organisasjonen med faglige råd, høringssvar, innspill og oppgaver ved behov, samt delta i referansegrupper og samarbeide med andre aktører
 • Søknads- og rapportskriving
 • Rekruttere, kurse og følge opp frivillige (kan bli overført til en annen avdeling)

Du må

 • Ha engasjement for antidiskriminerings- og mangfoldsarbeid
 • Ha kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Kunne jobbe både individuelt og i team, og derfor være initiativrik, selvstendig og ha gode samarbeidsevner
 • Ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Ha gode organisatoriske evner, og med det kunne strukturere og holde oversikt over de forskjellige arbeidsoppgavene

Det er en fordel om du har

 • Kunnskap om normkritikk som metode
 • Erfaring med søknadsskriving og rapportskriving
 • Erfaring med å holde workshops/undervisning for barn og unge, eller annen relevant pedagogisk kompetanse
 • God forståelse av frivillighet og organisasjonsarbeid innen barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Førerkort klasse B

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hos oss i Skeiv Ungdom får du

 • Jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer, tillitsvalgte og frivillige
 • Et meningsfullt, fleksibelt og hyggelig arbeidsmiljø, med god oppfølging
 • Fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom kl. 10 og 14, samt mulighet for hjemmekontor
 • En universelt utformet arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
  tilgang til treningsrom og trening i arbeidstiden
 • Felles lunsjordning
 • Mulighet til å delta på kurs relevante for stillingen

Stillingen er på 100% og lønnes etter statens satser, lønnstrinn 33. Noe kvelds- og helgearbeid, samt en del reising må medregnes. Stillingen er finansiert gjennom statlige prosjektmidler, og en videreføring av stillingen er avhengig av videreføring av disse midlene.

Tiltredelse: 10. august 2020

Eventuelle spørsmål til stillingen kan rettes til administrasjonsleder i Skeiv Ungdom, Åsmund Forbech Holst, på e-post asmund@skeivungdom.no eller tlf. 473 95 011.

Søknadsbrev og CV sendes innen 3. mai 2020 på e-post til jobb@skeivungdom.no, og merkes “Søknad rådgiver Restart”. Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved eventuelt intervju. Vi planlegger å gjennomføre intervjuer i uke 20 og 21.

Siden vi er en organisasjon som jobber spesifikt med barn og ungdom vil vi be personen vi ansetter om å fremvise forenklet politiattest.

Publisert 1. april 2020

Topp