ForsidenUtlysningerRus- og psykisk helse-koordinator (vikariat)

Skeiv Ungdom søker rus- og psykisk helse-koordinator (vikariat)

Utlysning fra: Skeiv Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 13.03.2019
HeltidVikariat

Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og der ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av sin kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller sin seksualitet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering. Skeiv Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Fri – Foreningen for kjønn- og seksualitetsmangfold. For øyeblikket har organisasjonen fem ansatte i tillegg til frikjøpt leder, og holder til i trivelige lokaler i Oslo sentrum.

Skeiv Ungdom arbeider gjennom prosjektet “En rusfri og rusforebyggende skeiv ungdomsbevegelse” med å redusere negative konsekvenser av rusbruk blant unge skeive. I 2019 vil hovedmålet for prosjektet være å øke mangfoldet av rusfrie aktivitetstilbud rettet mot unge skeive over hele landet, og å øke kompetansen om rus, psykisk helse og skeiv tematikk både internt og eksternt.

Vi søker etter en vikar til 100 % stilling som rus-og psykisk helse-koordinator, for perioden mai 2019- januar 2020. Du må ha kunnskap om rus og psykisk helse, være strukturert og trives med å jobbe både selvstendig og sammen med andre.

Ønskede kvalifikasjoner:
– grunnleggende kjennskap til kjønn, seksualitet og normkritikk
– erfaring fra frivillig arbeid, fortrinnsvis lokallagsaktivitet
– erfaring med å jobbe med og for ungdom
– kjennskap til og erfaring med rusforebyggende arbeid
– erfaring med å planlegge og gjennomføre ulike arrangementer
– erfaring med å undervise/ holde foredrag
– prosjektledererfaring
– god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Arbeidsoppgaver:
– Bistå lokallag med planlegging av rusfrie arrangementer, inkludert rusfrie fester under Pridefestivaler.
– Jobbe med å heve kompetansen internt i Skeiv Ungdom om rus og psykisk helse, blant annet gjennom å få inn eksterne aktører og holde egne skoleringer på Skeiv Ungdom sine arenaer.
– Holde foredrag om unge skeives rus- og helseutfordringer for fagpersoner innen helsevesen og hjelpetiltak som jobber med unge, samt for organisasjoner som henvender seg til ungdom.
– Være en støttespiller for tillitsvalgte og medlemmer i saker som omhandler rus og psykisk helse, og henvise til hjelpetiltak utenfor Skeiv Ungdom.
– Samarbeide med andre aktører om rusforebyggende tiltak rettet mot unge skeive, inkludert planlegging og gjennomføring av samarbeidskonferanse i september 2019.
– Videreutvikle rusforebyggende metoder til bruk internt i Skeiv Ungdom.
– Bistå organisasjonen med faglige råd og innspill ved behov
– Søknads- og rapportskriving

Skeiv Ungdom oppfordrer alle til å søke, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Stillingen er en midlertidig stilling med stillingsprosent 100%, med oppstart i mai 2019 og siste arbeidsdag 31.01.2020.
Stillingen lønnes etter statens satser, lønnstrinn 22.
Noe kvelds- og helgearbeid, samt en del reising, må medregnes.

Eventuelle spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til Marthe Øvrum, leder i Skeiv Ungdom, på e-post marthe@skeivungdom.no eller tlf. 465 42 669.

Søknad og CV sendes til jobb@skeivungdom.no innen 13. mars 2019. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i uke 12 og 13.

NB: Vi gjør oppmerksom på at opprettelse av vikariatet forutsetter innvilgede prosjektmidler fra Helsedirektoratet.

Publisert 25. februar 2019

Topp