ForsidenUtlysningerStudenttillitsvalgt i Oslo

NTL Ung søker studenttillitsvalgt i Oslo

Utlysning fra: NTL Ung

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 25.05.2018
DeltidVerv

NTL Ung søker ny studenttillitsvalgt i Oslo og Trondheim – kanskje er det deg vi ser etter?

NTL Ung er fagforeningen for unge og studenter. Vi skal øke antallet studentmedlemmer i NTL og LO, og å gi våre studentmedlemmer et godt aktivitetstilbud. NTL Ung skal være en attraktiv arena for studenter å organisere og engasjere seg på. For å koordinere dette arbeidet frikjøpes det studenter i 30 % stilling i Oslo, Trondheim og Bergen.

De studenttillitsvalgte jobber i hver sin studieby, men har kontakt med hverandre og ledelsen i NTL Ung. Den studenttillitsvalgte leder den lokale studentgruppen. Du styrer i stor grad egen arbeidshverdag og får mulighet til å påvirke NTL Ungs fremtid.

Den studenttillitsvalgte vil ha ansvaret for verving, samt for at NTL Ung er synlig og aktive på studiestedet. Vervet varer i utgangspunktet til 31.12.2018, i påvente av nytt vedtak på NTLs landsmøte.

Den studenttillitsvalgte skal

 • verve studentmedlemmer
 • følge opp lokal studentgruppe
 • ha regelmessige standsvirksomheter
 • gjennomføre aktiviteter og arrangement på studiesteder
 • samarbeide med LO, relevante organisasjoner og andre organisasjonsledd i NTL

NTL Ung ønsker kandidater som

 • er studentmedlem i NTL
 • ønsker å utvikle studenttilbudet i NTL og LO
 • har god rolle- og relasjonsforståelse
 • kan knytte kontakter og nettverk fra ulike miljø
 • evner å bygge lag og motivere andre
 • evner å tenke strategisk og langsiktig, både alene og i samarbeid med andre

Organisasjonserfaring fra studiestedene og kjennskap til NTL er en fordel, men ikke et krav.

Oppstart fortrinnsvis i juni, men senest i august. Det vil være overlapp med studenten som har vervet. Ta kontakt med Eirik Owren Holt på eoh@ntl.no om du har spørsmål.

Forslag og kandidatur med CV sendes til valgkomiteens leder Maren Holthe Hedne på ung@ntl.no innen 25.05.2018.

Vi oppfordrer særskilt kvinner og minoriteter til å søke.

Publisert 14. mai 2018

Topp