ForsidenUtlysningerUngdom mot EU søker ungdommer til sentrale verv!

Ungdom mot EU søker ungdom mot EU søker ungdommer til sentrale verv!

Utlysning fra: Ungdom mot EU

Sted: Hele landet
Søknadsfrist: 04.01.2018
DeltidVerv

Ungdom mot EU har landsmøte 1.–3. februar 2019. Da skal organisasjonen velge nye tillitsvalgte, og du kan være én av de! De tillitsvalgte innehar vervene i ett år, fram til neste landsmøte i februar 2020. Dette er de forskjellige vervene du kan stille til:

Leder

Leder har det øverste ansvaret for organisasjonen, og skal jobbe med både politikk og organisasjon i samråd med det øvrige sentralstyret, generalsekretær og organisasjonssekretær. Leder er frikjøpt og sitter i arbeidsutvalget med generalsekretær og de to nestlederne.

Politisk nestleder

Politisk nestleder jobber hovedsakelig med politikk, og er en del av arbeidsutvalget.

Organisatorisk nestleder

Organisatorisk nestleder jobber hovedsakelig med organisasjonsutvikling, og er en del av arbeidsutvalget.

Sentralstyremedlem

Alminnelige sentralstyremedlemmer møtes jevnlig, og er med på å gjennomføre det som vedtas på landsmøtet. Som sentralstyremedlem får du være med på konferanser, besøke lokallag og mye annet spennende!

Landsstyremedlem

Landsstyret er det øverste organet i Ungdom mot EU mellom landsmøtene. Landsstyret vedtar politikken og hva som skal skje i organisasjonen og møtes 4-5 ganger i året, og hvert landsstyremedlem representerer regionen de bor i.

Kontrollkomitémedlem

Kontrollkomiteen påser at sentralstyret i Ungdom mot EU følger organisasjonens retningslinjer. Som kontrollkomitémedlem mottar du sakspapirene og innkallingene til møter, og skal i løpet av perioden delta på et sentralstyremøte for å orientere om arbeidet gjøres riktig. Kontrollkomitémedlemmer kan ikke inneha andre verv i Ungdom mot EU.

Valgkomitémedlem

Valgkomiteen skal i løpet av perioden sette sammen en innstilling på tillitsvalgte til perioden 2020-2021. Valgkomiteen bestemmer selv hvor mange møter som skal avholdes. Valgkomitémedlemmer kan ikke inneha andre verv i Ungdom mot EU.

UMEUs representanter til Nei til EUs råd

Som medlem i Nei til EUs råd deltar du på to rådsmøter i året, på vegne av Ungdom mot EU.

Høres dette ut som noe for deg? Send en mail til valgkomiteen på vk@umeu.no, og presenter deg selv og hvilke(t) verv du ønsker å stille til!

Søknadsfrist: snarest, aller senest innen 4. januar.

Publisert 11. desember 2018

Topp