ForsidenUtlysningerUngdomsdelegat

KS søker ungdomsdelegat

Utlysning fra: KS

Sted: Strasbourg
Søknadsfrist: 17.01.2017
DeltidVerv

Europarådets Kommunalkongress vil høre de unges stemme og søker derfor etter ungdomsdelegater.

Europarådets Kommunalkongress er den delen av Europarådet som arbeider for å fremme demokrati og menneskerettigheter på lokalt og regionalt nivå. Kongressen samler lokalpolitikere fra de 47 medlemslandene og representerer mer enn 200 000 kommuner og regioner i Europa. Involvering og aktiv deltakelse fra ungdommen er viktig for å bevare demokratiet og sikre bærekraftig utvikling.

Siden 2014 har Kommunalkongressen invitert ungdom til å delta i sine to årlige sesjoner – til å delta i debattene og gi innspill til hvordan Europarådets medlemsland bør møte sine utfordringer. I tillegg legges det opp til at ungdomsdelegatene utvikler egne prosjekter.

Norge har fem medlemmer i Europarådets Kommunalkongress. Den norske ungdomsdelegaten vil få mulighet til å følge arbeidet i den norske delegasjonen tett.
Europarådet søker unge mennesker fra hele Europa som kan tenke seg å være ungdomsdelegater i de to sesjonene i 2017. Basert på innsendte søknader vil Europarådet velge ut én ungdomsdelegat fra hvert land.

I tillegg til motivasjon og samfunnsengasjement er det et krav at man må være mellom 16 og 30 år gammel og være aktiv i en frivillig ungdomsorganisasjon, lokalpolitikken eller på andre måter jobber med ungdom. Denne utlysningen gjelder deltakelse i begge sesjonene i 2017 – 26.-30. mars og 16.-20. oktober. Begge møtene holdes i Strasbourg. Arbeidsspråket er engelsk. Reise- og oppholdsutgifter vil bli dekket av Europarådet.

Det er kort frist for innsending av søknad. Søknad sendes til congress.youth@coe.int innen 17. januar. Etter behandling av alle innkomne søknader i Europarådet vil svar på søknadene være klart i slutten av januar.

Les mer om ordningen med ungdomsdelegater i Europarådet og last ned søknadsskjema her.

Publisert 10. januar 2017

Topp