ForsidenUtlysningerto ungdomsdelegater

LNU søker to ungdomsdelegater

Utlysning fra: LNU

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 20.01.2017
Deltidverv

Vil du jobbe med urbanisering- eller utdanningsspørsmål i FN? LNU søker to nye ungdomsdelegater! Søknadsfrist er 20. januar. 

For å bli ungdomsdelegat må man være nominert av en av LNUs medlemsorganisasjoner og være over 18 år. Kandidater under 26 år vil bli prioritert. Ungdomsdelegaten på utdanning bør helst være 23 år eller yngre. Vi anbefaler at hver organisasjon kun nominerer en kandidat til hver delegatplass. 

LNU dekker reise og opphold for delegatene. Vervene er ikke lønnet. 

Ungdomsdelegat på urbanisering

I dag bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer, og trenden er at stadig flere flytter inn til byer. Urbane perspektiver på bærekraftig utvikling er essensielt for at verden skal lykkes med å nå FNs bærekraftsmål.

LNU søker en ungdomsdelegat for 2017-2018 som kan delta følge opp Habitat III-prosessen på Governing Council i 2017 og World Urban Forum i 2018. Kandidaten må trives med selvstendig arbeid, og det er fordelaktig om kandidaten har kjennskap til og kunnskap om bærekraftig byutvikling og urbaniseringspørsmål.

Søk om å få bli ungdomsdelegat og last opp nominasjonsbrev via dette skjemaet

Ungdomsdelegat på utdanning

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Annet hvert år arrangeres UNESCOs generalkonferanse og UNESCO Youth Forum i forbindelse med generalkonferansen på høsten, og det er disse foraene LNU søker delegat til.

UNESCO har fått en særdeles viktig rolle i oppfølging av FNs bærekraftsmål, gjennom arbeidet som gjøres for å måle progresjon på utdanningsfeltet. Norge har i tillegg en unik posisjon som leder av styringsgruppen for oppfølging av utdanning i 2030-agendaen. LNU søker en ungdomsdelegat på utdanning for 2017, med interesse for UNESCOs mandatområder.

Det er et ønske om at ungdomsdelegaten på utdanning bør være under 23 år og kvinne. Søk om å få bli ungdomsdelegat og last opp nominasjonsbrev via dette skjemaet

Ungdomsdelegatplassene til FNs generalforsamling og klimaforhandlingene vil bli lyst ut i februar. Vi søker også folk som vil sitte i nominasjonskomiteen, som skal innstille på hvem som blir ungdomsdelegater. Les mer om nominasjonskomiteen her

Publisert 5. januar 2017

Topp