ForsidenUtlysningerungdomskoordinator (deltid)

Sex og Politikk søker ungdomskoordinator (deltid)

Utlysning fra: Sex og Politikk

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 11.05.2017
DeltidMidlertidig stilling

Sex og Politikk har opprettet stilling som ungdomskoordinator, med spesielt ansvar for å tilrettelegge samarbeid med vår ungdomsorganisasjon, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), foreløpig ut året. Stillingen er i utgangspunktet 40 % ut året med tiltredelse så snart som mulig.

Hvem er vi? 

Sex og Politikk er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt. Vi er den norske medlemsorganisasjonen til IPPF (International Planned Parenthood Federation), verdens største SRHR organisasjon. I Norge består vårt arbeid av informasjons- og påvirkningsarbeid, inkludert de landsdekkende seksualitetsundervisningskampanjene Uke 6 (for grunnskolen) og Mine og dine grenser (for videregående skole).

Ungdommers seksuelle rettigheter står sentralt i vårt arbeid, hvor vårt arbeid med seksualitetsundervisning er flaggskipet. Vårt undervisningsmateriell Uke 6 brukes nå ved over en tredjedel av norske barne- og ungdomsskoler. Vår ungdomsorganisasjon SNU ble stiftet i 2015, og har siden hatt en positiv utvikling, med stadig økende synlighet, medlemmer og aktiviteter. SNU baseres på frivillig arbeid.

Hva gjør en ungdomskoordinator i SNU? 

Sex og Politikk vil ansette en ungdomskoordinator som kan øke ungdomsengasjementet i vårt arbeid med ungdoms seksuelle rettigheter, inkludert assistere SNU med deres administrative oppgaver og planlagte aktiviteter, øke deres synlighet, særlig på arenaer hvor ungdom nås, samt opprettholde og tilrettelegge for godt samarbeid mellom moder- og ungdomsorganisasjon.

Vi ønsker oss en ung, selvstendig og systematisk person, med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kunnskap om SRHR og erfaring med kommunikasjonsarbeid, særlig i forhold til sosiale medier. Relevant utdanning på bachelornivå (eller tilsvarende) er ønskelig.

Søkeren må være initiativrik og kreativ, samt ha evne til å prioritere. I tillegg må søkeren ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (både på norsk og engelsk) og interesse for og kunnskap om politisk påvirkningsarbeid. Siden stillingen innebærer både reising og arbeid på kveldstid / i helger må søkeren være fleksibel mht. arbeidstider.

Ungdomskoordinatoren vil ha ansvar for:

  • Igangsette ungdomsrelaterte SRHR aktiviteter i samarbeid med frivillige i SNU
  • Bidra SNU i medlemsrekruttering og utvikling av medlemsaktiviteter
  • Fremme foreningens politiske målsetninger og drive effektivt påvirkningsarbeid
  • Bidra til samfunnsdebatt og informasjonsdeling, i form av foredragsvirksomhet, debatter, seminarer, kampanjer, nettside og SoMe
  • Utvikle prosjekter og søknader i samarbeid med frivillige i SNU, samt å følge opp pågående prosjekter og rapportere på disse
  • Bidra til økt ungdomsinnflytelse i arbeidet med Uke 6 og Dine og mine grenser og bidra til annet arbeid i vårt seksualitetsundervisningsteam.

Vi tilbyr en spennende og fleksibel deltidsstilling, blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere i sentrale kontorer i Oslo sentrum. Vi kan ikke tilby høy lønn, men en idealistisk og meningsfylt arbeidsplass med varierte og engasjerende oppgaver.

På grunn av personalgruppas nåværende sammensetning oppfordres personer med flerkulturell bakgrunn og andre kjønn enn kvinner til å søke.

Kortfattet søknad og CV sendes til post@sexogpolitikk.no

Søknadsfrist: 11. mai 2017

For spørsmål om stillingen kontakt med seniorrådgiver Charlotte Andersen på telefon 97105287 eller epost charlotte@sexogpolitikk.no eller daglig leder Tor-Hugne Olsen på torhugne@sexogpolitikk.no.

Publisert 3. mai 2017

Topp