ForsidenUtlysningerUngdomssekretær

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom søker ungdomssekretær

Utlysning fra: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 15.02.2019
HeltidProsjektstilling

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom søker ungdomssekretær!

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær minerydding, sanitet og redningstjeneste, integrering og asyl. Norsk Folkehjelp har rundt 12000 medlemmer i Norge og 2400 ansatte i Norge og internasjonalt. Vi arbeider i 36 land over hele verden og vil i 2018 ha en forventet omsetning på 1 milliard kroner.

Norsk Folkehjelp er opptatt av mangfold og ønsker at våre ansatte skal gjenspeile samfunnets befolkning. Vi arbeider derfor for en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn til å søke.

Er du en strukturert person, som interesserer deg for politikk, samfunn og organisasjonsbygging? Vil du være med på å bygge en sterk ungdomsbevegelse for Solidaritetsungdom? Har du erfaring med organisasjonsarbeid, politikkutvikling og kampanjearbeid? Da er stillingen som ungdomssekretær noe for deg!

Vi søker en engasjert, blid og kompetent person i en 100% stilling. Rollen som ungdomssekretær er en prosjektstilling på to år, med ønsket oppstart mars 2019. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er den samfunnspolitiske ungdomsbevegelsen til Norsk Folkehjelp. Solidaritetsungdom jobber innenfor tre hovedområder; inkludering og antirasisme, internasjonal solidaritet, og humanitær nedrustning, herunder kampen mot atomvåpen.

Du skal samarbeide tett med sentralstyret og arbeide med utgangspunkt i Solidaritetsungdoms styrende dokumenter. Stillingen har en politisk dimensjon, og søkeren må derfor kunne identifisere seg med Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms verdigrunnlag og politiske standpunkt.

Arbeidsoppgaver

 • Sekretær og rådgiverfunksjon for sentralstyret i Solidaritetsungdom
 • Oppnå vekst i organisasjonen ved å stimulere til oppstart av flere lag/grupper og rekruttering av flere medlemmer.
 • Støtte og bistå lokallag i organisasjonsutvikling og med faglig opplæring
 • Planlegge og gjennomføre sentrale arrangementer og kampanjer
 • Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner med våre samarbeidsorganisasjoner blant ungdomspartiene og den unge fagbevegelsen
 • Øke synligheten til Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom i samfunnet generelt, også gjennom foredrag
 • Utføre administrative oppgaver knyttet til økonomi, søknader, rapportering
 • Hovedansvar for sosiale medier

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Erfaring med påvirkningsarbeid
 • Relevant erfaring fra ungdomsorganisasjoner
 • Erfaring med bruk av sosiale medier
 • Kunnskap og interesse for politikk og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms hovedområder

Som person bør du være strukturert og ryddig med høy grad av arbeidskapasitet, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne samt evne til å motivere og engasjere frivillige og ungdom. Du må også være komfortabel med å holde foredrag, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

En variert og utfordrende arbeidshverdag i et hyggelig sosialt arbeidsmiljø. Du får stor fleksibilitet til å forme egne arbeidsoppgaver og faglig egenutvikling ettersom du vil tilegne deg bred erfaring på mange ulike arbeidsfelt. Hos oss får du jobbe for en humanitær organisasjon som jobber for lik fordeling av ressurser, utfordrer makt og urettferdighet gjennom arbeid med vern om liv og helse. Du får også fem uker ferie, gode forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden.

Ønsket oppstart mars 2019. Stillingen er 2 års engasjement innplassert i NF’s lønnsgruppe 3, ltr.36-48 pt 399.568-465.470 kr.

Du må være forberedt på mye reisevirksomhet, samt en del kvelds- og helgearbeid. Personer under 30 år oppfordres til å søke, men alle søknader blir vurdert.
Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Du kan KUN søke gjennom vår elektroniske søknadsportal.

Kontaktperson hvis du har spørsmål:
Rådgiver Mari S. Holan
91554054 (dagtid)
marish@npaid.org

Publisert 21. januar 2019

Topp