ForsidenUtlysningerUngdomstelefonsekretær

Skeiv Ungdom søker ungdomstelefonsekretær

Utlysning fra: Skeiv Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 13.05.2018
DeltidFast stilling

Om Skeiv Ungdom

Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og der ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av sin kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller sin seksualitet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering.

Om Ungdomstelefonen

Ungdomstelefonen er et av Skeiv Ungdom sine prosjekter. Ungdomstelefonen er en opplysnings-, støtte- og veiledningstelefon for unge i Norge som har spørsmål om forelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex. Tjenesten er drevet av frivillige vakter etter likepersonsprinsippet – det er unge som svarer unge på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet. De frivillige i Ungdomstelefonen svarer på henvendelser på telefon, chat og meldingstjeneste. I tillegg bidrar de aktivt med synlighet på sosiale medier.

Ungdomstelefonen har et eget styre bestående av representanter for telefonvaktene og sentralstyret i Skeiv Ungdom. Dette styret er organisert som et utvalg i Skeiv Ungdom. Mer informasjon om Ungdomstelefonen finner du på www.ungdomstelefonen.no

Om stillingen

Skeiv Ungdom søker etter en Ungdomstelefonsekretær i en 40% fast stilling. Ungdomstelefonsekretæren bistår styret til Ungdomstelefonen med drift, organisering, markedsføring, rekruttering og opplæring av nye vakter til prosjektet. Stillingen innebærer en stor grad av fleksibilitet med hensyn til arbeidstider, og passer derfor veldig godt for studenter.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Rekruttere og følge opp frivillige vakter til Ungdomstelefonen.
 • Sette opp vaktlister i for Ungdomstelefonen i samarbeid med styret.
 • Skrive søknader om prosjektmidler og rapportere i samarbeid med styret til Ungdomstelefonen.
 • Ha redaktør- og administrasjonsansvar for Ungdomstelefonen på nettside og i sosiale medier.
 • Sikre gode rutiner for føring av statistikk, erfaringsutveksling og kompetanseheving blant vaktene i Ungdomstelefonen.
 • Skrive sakspapirer, innkalle til styremøter og delta på styremøter i Ungdomstelefonen.
 • Utvikle og følge opp budsjett for prosjektet i samarbeid med styret for Ungdomstelefonen og sentralstyret i Skeiv Ungdom.
 • Planlegge og organisere sosialfaglige kvelder for vaktene i Ungdomstelefonen.
 • Utvikle og distribuere materiell til skoler, lokallag og andre.
 • Jobbe med markedsføring av Ungdomstelefonen, både digitalt og gjennom andre kanaler.
 • Bistå Skeiv Ungdom med andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner og erfaringer

Vi søker en person som har erfaring fra organisasjonsarbeid, og som støtter Skeiv Ungdoms formål og grunnsyn. Du må være strukturert, pålitelig og ha evne til å jobbe selvstendig. Du må også ha en livssituasjon som er forenlig med en 40 % stilling. Andre ønskede kvalifikasjoner og erfaringer er:

 • Erfaring med drift av nettsider, arbeid med markedsføring og sosiale medier.
 • Erfaring med frivillig arbeid og organisering av frivillige.
 • Erfaring med søknads-og rapportskriving.
 • Kunnskap om psykisk helse, kjønn og seksualitet.
 • Noe kjennskap til grafisk design
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig.

Det er en fordel å ha erfaring som frivillig i Ungdomstelefonen eller andre liknende tjenester. Personlig egnethet vektlegges sterkt.

Vi tilbyr

 • Meningsfullt og hyggelig arbeidsmiljø, med god oppfølging
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • En fleksibel arbeidshverdag
 • Stillingsprosent på 40 %, lønnet etter statens satser, lønnstrinn 22

En del kvelds- og helgearbeid må medregnes. Tiltredelse så snart som mulig/etter nærmere avtale.

Skeiv Ungdom oppfordrer alle til å søke, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Eventuelle spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til Marthe Øvrum, leder i Skeiv Ungdom, på e-post marthe@skeivungdom.no eller tlf 46542669.

Søknad og CV sendes til jobb@skeivungdom.no innen 13.mai 2018. Søkere vil få tilbakemelding innen utgangen av uke 21.

Publisert 3. mai 2018

Topp