ForsidenUtlysningerUtvalgsmedlem

Spire søker utvalgsmedlem

Utlysning fra: Spire

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 25.08.2019
DeltidVerv

Våren 2020 lanserer Spire sin hovedkampanje for neste år. Kampanjen tar for seg den feilslåtte teknologioptimismen som hemmer store deler av dagens klimapolitikk. Vil du være med å utforme kampanjen?

Mens norske politikere og næringsliv venter på ny teknologi – CO2-fangst og elfly – blir det faktiske grønne skiftet midlertidig parkert. Problemet er at teknologien som forventes å styre omveltningen enda ikke finnes, og kan ha ytterligere negative konsekvenser for ressursgrunnlag og miljø om den realiseres. I dag utvinner vi 60 milliarder tonn av jordas ressurser hvert år, langt over jordas tålegrenser. Er det da riktig å belage oss på klimatiltak som bruker enda mer av våre nå magre ressurslagre?

Høres dette ut som noe du har lyst til å være med på? Til arbeidet med kampanjen søker vi frivillige som vil sitte i et kampanjeutvalg. Vi søker deg med interesse for alternativ økonomi, klima og bærekraft. Har du erfaring/ønsker erfaring med politiske prosesser, kommunikasjon, film, bilde og/eller tekst Da ønsker vi deg med på laget!

Om arbeidet

Kampanjeutvalget starter arbeidet med å utforme og gjennomføre kampanjen i månedsskiftet august/september 2019. Deretter vil utvalget arbeide frem mot gjennomføringen av kampanjen i februar/mars 2020. Som medlem i utvalget vil du være med og utvikle kampanjen og gjennomføre den. Du vil lære mye om kampanjearbeid, bærekraftsspørsmål og politiske prosesser.

Kort om kampanjen

I dag snakkes det mye om effektivisering av utslipp, for slik å kunne kombinere fortsatt økonomisk vekst med et redusert økologisk fotavtrykk. En slik utvikling krever en frakobling mellom vekst og miljøbelastning, som har vist seg å kun være mulig i begrenset omfang. Spire mener at vi er nødt til å bevege oss vekk fra paradigmet om økonomisk vekst om vi skal ha sjangs til å snu kursen i riktig retning. Norge har et historisk utslippsansvar, som må gjøre oss til en pådriver for internasjonal klimarettferdighet. Vi blir nødt til å gjøre drastiske kutt i nasjonale utslipp og styre oss inn mot et nullutslippssamfunn innen 2050. Dette krever en tydelig omlegging av dagens strategi.

Hva forventes av deg?

  • Det forventes at du har ca. 4 timer i uka til å jobbe med kampanjen.
  • Kampanjeutvalget har ansvaret for å utføre kampanjen og kan fylle den med innhold slik de ønsker, men det forventes at de tar utgangspunkt i det vedtatte kampanjeforslaget.

Hva får du igjen?

  • Kunnskap om kampanjearbeid og politiske prosesser
  • Muligheten til å fordype deg i en politisk strategi
  • Relevant skolering om det å utforme en politisk kampanje
  • Deltakelse på andre skoleringer Spire arrangerer
  • Blir kjent med et sosialt og faglig tungt miljø

Er du interessert?

Dersom du er interessert i å sitte i kampanjeutvalget, meld interesse her før 25. august.

Om det er noe du lurer på, send gjerne en e-post til hanna@spireorg.no. 27. august arrangerer vi et åpent møte for alle interesserte, mer informasjon om dette sendes ut på e-post i forkant.

Publisert 13. august 2019

Topp