Valg 2021

Stemmerett for 16-åringer

LNU har lenge jobbet for at 16- og 17-åringer skal få mulighet til å stemme ved stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. På denne siden finner du argumenter og kunnskap om stemmerett for 16-åringer.

Medvirkning

Les mer om LNUs fem prinsipper for reell og meningsfull medvirkning.

Frifond stem!

Frifond stem er støtteordningen for deg som vil engasjere andre unge i stortingsvalget 2021! Her kan man få inntil 50 000 kroner til for eksempel debatter, konserter, seminarer, kampanjer eller konserter

Prosjekteksempler- Frifond Stem!

Les mer om prosjekter som kan støttes av Frifond Stem!

Vi vil at dere skal få være med å påvirke deres nåtid og fremtid. Dere er viktige i arbeidet med å få unge til å stemme ved valget, og deres organisasjoner er ungdoms beste mulighet til å få meningene sine lyttet til av politikerne.  

Ofte stilte spørsmål

Å senke stemmerettsalderen til 16 år betyr at vi utvider demokratiet og slipper flere stemmer til. Det er rettferdig, for de unge må leve lengst med konsekvensene av dagens politikk, og fordi 16- og 17-åringer allerede kan bli straffet og betale skatt. Det er også riktig tidspunkt, fordi vi har en politisk bevisst ungdomsgenerasjon som er klare for stemmeretten.

→ Les flere argumenter for stemmerett for 16-åringer

Representantskapsmøtet har vedtatt Barne- og ungdomspolitisk program for 2021-2023. Programmet viser hvilke saker LNU skal jobbe med politisk de neste årene og er vedtatt av våre 97 medlemsorganisasjoner.

Les mer om barne- og ungdomspolitisk program her. 

Vi i LNU jobber for at barn og unge skal bli hørt og lyttet til – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det betyr ikke bare at man skal ha med ulike ungdoms-alibier i styrer, råd og utvalg, men at barn og unge faktisk skal ha en reell mulighet til å bli hørt i spørsmål som angår dem.

For å få til dette på en god måte, har vi fem grunnleggende prinsipper for reell og meningsfull ungdomsmedvirkning. Les mer om prinsipper for medvirkning her.

Dette er en støtteordning for ungdomsråd, lokale frittstående barne- og ungdomsgrupper, og lokallag i en organisasjon som har fått støtte fra Frifond organisasjon i 2021. Dere må være minst tre personer, dere må være under 26 år og dere må basere prosjektet deres på frivillig innsats. Det vil si at dere ikke kan få lønn eller honorar for den jobben dere gjør med prosjektet. Prosjektet skal gjennomføres lokalt. Det betyr at den må skje i den eller de kommunene dere bor i. I tillegg må prosjektet ha lokal forankring. Det må være den lokale søkergruppa som selv som har bestemt at de vil gjennomføre prosjektet.

Politiske ungdomspartier kan ikke få støtte fra Frifond Stem.  

Gruppa kan få støtte fra Frifond Stem selv om dere har fått støtte fra en annen Frifond-ordning i 2021. Gruppa kan også få støtte fra andre Frifond-ordninger selv om dere har fått støtte fra Frifond Stem.  
 
LNU ønsker et mangfold av prosjekter, og oppfordrer derfor alle grupper og organisasjoner til å søke.  

Topp