Til hovedinnhold

Våre gjennomslag

Her kan du finne et utvalg av det LNU har fått gjennomslag for politisk på vegne av barne- og ungdomsorganisasjoner, siden 1980.

 • Ungdomsdelegater

  Ungdomsdelegatordningen gir barn og unge mulighet til å delta i de offisielle norske delegasjonene til ulike FN-prosesser. Ungdomsdelegatene nomineres av én av LNUs medlemsorganisasjoner og rekrutteres og følges opp av LNU i samarbeid med Utenriksdepartementet og fagdepartementet som har ansvar for FN-prosessen. Globalt er Norge er i front av denne typen involvering av ungdom.

  Siden vi startet med ungdomsdelegater har LNU nå ungdomsdelegater på helse (til Verdens helseforsamling) menneskerettigheter (to stykker til FNs generalforsamling og ECOSOC Youth Forum), likestilling (CSW), klima (UNFCCC og HLPF) og utdanning (UNESCO).

 • 5-årig avtale med NORAD

 • Økninger i Grunnstøtta

 • Frifond

  LNU forvalter Frifond-ordningene på vegne av Kulturdepartementet. Midlene kommer fra overskuddet av Norsk Tipping.  I Frifond organisasjon var samlet pott til utdeling 126,6 millioner kroner i 2020, hvorav alt ble delt ut.

  Frifond feiret 20-årsjubileum i 2020. Siden år 2000 har det blitt delt ut mer enn tre milliarder kroner gjennom forskjellige Frifond-ordninger. Hoveddelen av tildelingene, 2,6 milliarder kroner, har vært gitt gjennom Frifond organisasjon fra LNU og Norsk musikkråd, hvor organisasjonene selv viderefordeler pengene direkte til lokallagene sine.  

  Frifond barn og unge har delt ut over 200 millioner kroner til over 18000 prosjekter, Frifond musikk har delt ut over 151 millioner kroner til over 27 000 musikkgrupper, og Frifond teater har del ut over 36 millioner kroner til over 1 200 teaterprosjekter siden LNU overtok ordningen i 2014. 

   

 • LNU Kultur

  LNU Kultur gir opp til 300 000 kroner til nye kulturprosjekter i barne og ungdomsorganisasjoner, som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse. LNU forvalter ordningen på vegne av Kulturdepartementet.  

 • LNU Mangfold og inkludering

  LNU Mangfold og inkludering gir opp til 75 000 kroner til prosjekter som bidrar til bredere deltakelse i aktiviteter i lokale miljøer og organisasjoner. Det er også viktig at barn og unge selv er med å utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering.  

  LNU forvalter støtteordningen på vegne av Barne- og familiedepartementet.  

 • Forsøksvalg med stemmerett for 16-åringer

  I 2007 og i 2011 vart det gjennomført forsøksvalg med stemmerett for 16-åringer.

   

   

  I 2020 kom valglovutvalget med forslag til en ny valglov i Norge. Flertallet i utvalget gikk inn for å senke stemmerettsalderen ved kommune- og fylkestingsvalg til 16 år. Det var et viktig steg mot en ny demokratiutvidelse. I etterkant av dette har LNU jobbet med å få partiene til å få inn formuleringer om å senke stemmerettsalderen i sine stortingsprogrammer. Det endelige resultatet vil vi først se i etterkant av valget i 2021.

 • Lovfesting av ungdomsråd i alle kommuner

  I 2020 fikk LNU gjennomslag for at det skulle være lovfestet at alle kommuner måtte ha et ungdomsråd.