Til hovedinnhold
FN-flagget, her utenfor Juba i Sør-Sudan. Foto: UN Photo

Velkommen til innspillsmøte om likestilling

9.-20. mars arrangeres FNs kvinnekommisjon i New York for 64. gang. I år er det 25-årsjubileum for Beijing-erklæringen og det er på tide å sette opp farten med likestillingsarbeidet.
 
Ungdom over hele verden går foran og viser at vi har dårlig tid hvis vi skal skape forandring. Samtidig kjemper sterke krefter for tilbakeslag i kvinnekampen, og stater som USA og Saudi-Arabia vil gå tilbake på grunnleggende rettigheter man burde vært ferdig med å forhandle om i 2020.

I den offisielle norske delegasjonen til kvinnekommisjonen reiser to ungdomsdelegater på vegne av LNU: Robin Leander Wullum og Celia Lima, for å representere norsk ungdom. For å kunne gjøre det på en god måte trenger vi innspill!

Vi inviterer derfor til innspillsmøte mandag 2. mars kl. 17-19, i LNUs kontorer i Frivillighetshuset på Tøyen, Kolstadgata 1. 

Ungdomsdelegatene vil innlede om hva som skal skje under kvinnekommisjonen, hva som skal forhandles om og dele sine tanker om hvordan de kan jobbe for likestilling og fremme ungdomsperspektiver i FN. Deretter åpnes det for innspill og diskusjon med inviterte organisasjoner. Det blir lett servering.

Har ikke organisasjonen din mulighet til å delta? Send gjerne skriftlige innspill! Også organisasjoner som deltar i møtet er velkomne til å sende skriftlige innspill i tillegg.

Spørsmål til diskusjon:

  • Hva er de viktigste globale likestillingsutfordringene i dag?

  • Hva er de viktigste likestillingsutfordringene for norske ungdommer?

  • Hvordan kan norske ungdomsorganisasjoner bidra til å fremme likestilling?

  • Hva bør ungdomsdelegatene særlig fokusere på? 

Det vil bli lett servering under møtet. Påmelding er bindende og sendes til thea@lnu.no innen 1. mars kl 12:00.

Publisert