Til hovedinnhold

Vi lanserer kurs- og aktivitetsside for Trygg!

Trygg! er LNUs arbeid for å sikre trygge organisasjoner. Gjennom Trygg! støtter vi organisasjonenes arbeid med å forebygge og håndtere uønsket seksuelt overskridende atferd, trakassering og overgrep.  

I oktober i fjor lanserte vi trygg.lnu.noNettsiden er en veileder for deg som ønsker å lære mer om forebygging, beredskap og håndtering av seksuell trakassering, seksuelt overskridende atferd og seksuelle overgrep. I tillegg til å tilby ressurser og kompetansemateriell, driver LNU også kursing, individuell oppfølging og veiledning som del av vår Trygg!-satsing.   

Hva finnes på den nye kurs- og opplæringssida? 

På de nye sidene finner du:

  1. Verksteder. Verkstedene og kursene er ment til bruk i deres organisasjoner. Foreløpig har vi publisert verksteder som er beregnet på medlemmer, tillitsvalgte og arrangører. I tillegg har vi lagt ut et kjapt kurs som kan benyttes når dere har knapt med tid. Det vil publiseres flere nye kurs etter hvert. Inne på hvert verksted finner du en grundig beskrivelse av hva verkstedet inneholder, hvilke læringsmål det er ment å oppfylle og hvem verkstedet er ment for. Du kan laste ned presentasjonen med hele verkstedet. Dessuten finner du forslag til aktiviteter og artikler som kan være relevante for deg.
  2. Aktiviteter. Aktivitetene kan brukes som del av et kurs eller i separate sammenhenger. Aktivitetene er kreative øvelser, caser og korte dilemmaer med temaer som grenser, varsling, mottak av varsel og krenkelser. Du kan sortere aktivitetene etter type, målgruppe, tidsbruk og tema for å finne den aktiviteten som passer ditt kurs og dine medlemmer best.  Under hver aktivitet finner du en grundig beskrivelse av hvordan aktiviteten gjennomføres og hva som kan være lurt å tenke på før du sette i gang med aktiviteten. Inne på aktivitetssidene kan du også laste ned alt materiellet du behøver for å holde aktiviteten.

Hvorfor er det viktig å drive tryggopplæring i organisasjonene? 

For å skape trygge organisasjoner er man avhengig av en god organisasjonskultur med bevissthet rundt grenser. Medlemmene i organisasjonen må være klare over og respektere hverandres integritet og grenser. For å oppnå dette må de lære hvor grensene går i sin organisasjon, og hvordan de kan bidra til en trygg og inkluderende organisasjonskultur.

Medlemmene må også lære hva de skal gjøre dersom noen tråkker over grensa, hvordan de sier ifra og varsler i sin organisasjon. Samtidig må de ansvarlige ha den informasjonen de behøver for å sette tydelige kjøreregler og grenser. Tillitsvalgte må kjenne til organisasjonens retningslinjer og beredskapsplaner og vite hva de skal gjøre om de mottar et varsel. Dette sikres gjennom kontinuerlig opplæring og kursing. 

I en undersøkelse gjennomført av LNU blant et utvalg av våre medlemsorganisasjoner svarte hele 41 % at de ønsket kurs og opplæring om grenser, trakassering og overgrep i sin organisasjon. De så det som en viktig del av forebyggingsarbeidet i barne- og ungdomsorganisasjonene. Ungdommene som deltok i undersøkelsen uttrykte tydelig at de hadde behov for å lære hva trakassering og overgrep er, og hvordan de kan si ifra dersom noen tråkker over grensene deres. Hvis ikke blir det vanskelig å varsle. De ville også lære om hvordan de kan respektere andres grenser. 

Det er et stort behov for opplæring og kursing i disse temaene i barne- og ungdomsorganisasjonene. Gjennom vår Trygg!-ambassadørordning lærer vi i LNU opp kursholdere og kompetansespredere i våre medlemsorganisasjoner. Første runde ble gjennomført i januar og andre runde gjennomføres i løpet av september. Med de nye kurs- og opplæringssidene ønsker vi å ytterligere bidra til at alle våre medlemsorganisasjoner har ressursene og kompetansen de behøver for å drive god tryggopplæring i sin organisasjon!

Se de nye sidene her!

Lurer du på noe om vårt Trygg!-arbeid eller har din organisasjon behov for veildening? Ta kontakt med vår organisasjonsrådgiver Ane.

Publisert