Til hovedinnhold

Vil du bli ungdomsdelegat på biologisk mangfold?

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. Nå søker vi én ungdomsdelegat med biologisk mangfold som fagfelt. Delegaten skal følge partsmøte om biologisk mangfold (CBD COP 15). Søknadsfristen er søndag 28. november.

Delegat til partsmøtet for konvensjonen om biologisk mangfold

Delegaten på biologisk mangfold får muligheten til å delta som det unge sivilsamfunnets representant i Norges offisielle delegasjon til partsmøte på biologisk mangfold (CBD COP 15). Møtet er planlagt å gjennomføres fysisk i Kunming (Kina) 25. april til 8. mai 2022, med forbehold om endringer grunnet smittevern.

Konvensjonen om biologisk mangfold (Convention on Biological Diversity – CBD) er en multilateral avtale FN-landene har skrevet under på, som legger grunnlaget for å ta vare på verdens biologiske mangfold og underbygge bærekraftig utvikling. Annethvert år samles landene som har skrevet under på avtalen til et felles partsmøte (Conference of parties – COP) der de diskuterer arbeidet som gjøres og forhandler om hvordan man skal jobbe videre og hvilke forpliktelser man gjør for å bevare verdens biologiske mangfold.

Du kan lese mer om konvensjonen om biologisk mangfold her

Lever søknad via dette skjemaet. 

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?

Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge inn i aktuelle delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN. Du kan lese mer om de nåværende ungdomsdelegatene her.

Å være ungdomsdelegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med departementet som er ansvarlig for deltakelsen.

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji.

Lever søknad via dette skjemaet innen utgangen av søndag 28. november 2021. CV og nominasjonsbrev sendes til politisk rådgiver for internasjonale spørsmål og sekretær for intervjukomiteen Stian Magelssen på stian.magelssen@lnu.no. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra medlemsorganisasjonen som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater.

Hvem kan søke om å bli ungdomsdelegat?

For å søke må du være mellom 18 og 29 år, og helst under 26.

Du må være medlem i én av LNUs medlemsorganisasjoner. Kandidater med nasjonale verv i organisasjonene vil bli prioritert.

 

Lever søknad via dette skjemaet.

 

Søknadsfrist er søndag 28. november. Vi tar sikte på å kalle inn til og gjennomføre intervjuer i uke 48 og 49. Intervjukomiteen består av to representanter fra styret som intervjuer kandidater og innstiller til Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget til LNU velger deretter ungdomsdelegaten. Alle kandidater vil få beskjed når prosessen er ferdig. 

Dersom du har ytterligere spørsmål kan de rettes til politisk rådgiver Stian Magelssen på stian.magelssen@lnu.no 

Publisert