Til hovedinnhold

Vil du bli ungdomsdelegat til Verdens Helseforsamling?

Nå har du muligheten til å delta på Verdens Helseorganisasjon sin generalforsamling i 2024! 

Hvert år sender LNU ungdomsdelegater til en rekke FN-møter for å representere LNUs politikk og for å være barn og unges representant inn i FN og internasjonale prosesser. Nå søker vi én ungdomsdelegat med interesse for global helsepolitikk som skal delta på Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin generalforsamling fra 27 mai – 1 juni 2024.  

Ny søknadsfrist er 31.mars kl. 23:00.

Global helse 

Ungdomsdelegaten som skal jobbe med global helse får delta på verdens helseforsamling (World Health Assembly – WHA) i Genève, Sveits. I tillegg vil delegaten delta i Norges delegasjon sine forberedelser i forkant av møtet. Du vil dermed være del av den offisielle norske delegasjonen til WHA.  

Verdens helseforsamling er Verdens Helseorganisasjon sin generalforsamling og det øverste beslutningsorganet i WHO. Denne forsamlingen beslutter den politiske retningen til WHO og som ungdomsdelegat kommer du muligheten til å påvirke global helsepolitikk på vegne av barn og unge.   

Hva vil det si å være ungdomsdelegat?  

Ungdomsdelegaten deltar i den norske delegasjonen. Ungdomsdelegatene er representanter for LNUs medlemmer og LNUs politikk. Én av de viktigste oppgavene er å fremme interessene til barn og unge inn i aktuelle delegasjoner, og å samarbeide med andre ungdomsdelegater for å sette barn og unge på dagsorden i FN.  

Å være ungdomsdelegat betyr å inneha et tillitsverv i LNU som går over 12 måneder. Delegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål (AgFN) og representerer LNU i relevante fora. Dette gjelder først og fremst internasjonale møter i FN, men også aktuelle møter i Norge samt kontakt med departementet som er ansvarlig for deltakelsen.  

Du kan lese mer om LNUs ungdomsdelegatsordning og hvilke andre møter vi oppnevner ungdomsdelegater til her. 

På de internasjonale møtene dekkes reise, kost og losji. 

LNU ser etter deg som: 

  • Er medlem i en av LNUs medlemsorganisasjoner  
  • Har kjennskap til, kunnskap om og interesse for globale spørsmål på det aktuelle temaet   
  • Har erfaring med internasjonal representasjon og/eller globale spørsmål   
  • Har erfaring med organisasjonsarbeid fra nasjonalt nivå   
  • Har innsikt i og kunnskap om relevante politiske saker og prioriteringer innenfor fagfeltet   
  • Har evne til å jobbe selvstendig og som er initiativrik 
  • Har gode samarbeidsevner  
  • Har evne til å sette deg inn i og formidle kompliserte problemstillinger   
  • Har sterke engelskspråklige egenskaper, både muntlig og skriftlig  

 

LNU oppfordrer kvalifiserte kandidater av alle kjønn, aldre, funksjonsevner og bakgrunner til å søke.  

Søknad 

Fyll inn skjema her og send deretter CV og nominasjonsbrev fra din organisasjon til silje@lnu.no innen fristen søndag 24. Mars kl. 23:00. Nominasjonsbrevet er kun en enkel bekreftelse fra din medlemsorganisasjon som nominerer deg der de bekrefter nominasjonen. Denne vil ikke vektlegges i vurderingen av kandidater.  

Publisert – Sist oppdatert 25.03.2024 09:04