Til hovedinnhold
illustrasjon: matiasdelcarmine

Vil du delta på ungdomskonferanse for likestilling?

I år er et spesielt år for likestillingsdebatten, det markeres at det er 25 år siden Beijing-handlingsplanen ble vedtatt (Beijing+25). Denne handlingsplanen la grunnlaget for store deler av dagens globale likestillingspolitikk og det er viktig å beholde enigheten man har fått til på likestillingsfeltet.
 
Ungdom er viktige aktører for å oppnå likestilling og drive debatten fremover. Nordisk Ministerråd og Danmark arrangerer derfor en ungdomskonferanse i København 12. mai i samarbeid med UN Women.
 
LNU skal nominere 10 stykker som får delta på konferansen sammen med de to ungdomsdelegatene LNU har på likestilling. Utgifter til reise og opphold dekkes. Merk kort søknadsfrist, utgangen av mandag 3. februar.

Bør være interessert i likestillingsarbeid

Kandidatene bør være interessert i likestillingsarbeid og FNs bærekraftsmål, særlig mål 5 om likestilling mellom kjønnene.
 
Ulike kjønn skal være representert. Unge som hverken identifiserer seg som kvinne eller mann oppfordres til å søke. Det samme gjelder urfolksungdom og unge med minoritetsbakgrunn.
 
Kandidatene må være mellom 18 og 30 år.
 
Ønsker du å delta? Send en kort søknad (1/2 side) med hvorfor du ønsker å delta samt nominasjonsbrev (en bekreftelse fra sentralleddet i organisasjonen din på at du representerer dem) til politisk rådgiver Thea Willoch Njaastad på thea@lnu.no eller tlf. 970 74 339. Ta også kontakt dersom du har noen spørsmål eller vil ha mer informasjon om programmet. Det er mulig å nominere flere fra samme organisasjon.

Mer om konferansen:

Konferansen skal bidra til at unge i den nordiske regionen får kjennskap og eierskap til Beijing-handlingsplanen (the Beijing Declaration and Platform for Action) samt FNs bærekraftsmål.
 
Konferansen vil handle om hvordan handlingsplanen kan være et grunnlag for fremtidens likestillingspolitikk. Utover dette skal konferansen skape rom for diskusjon av fremskritt som er oppnådd siden handlingsplanen ble vedtatt i 1995 og hva som fremdeles mangler – sett fra unges perspektiv. Diskusjonen vil fokusere på hvordan disse manglene kan adresseres og hvordan unge kan bidra til denne prosessen.
 
På konferansen vil omtrent 100 nordiske unge (representanter fra ungdomsorganisasjoner) delta. Nordiske og baltiske likestillingsministre blir også invitert. Konferansen vil bestå av skoleringer fra eksperter og unge samt workshops.
Publisert