Til hovedinnhold
Barne- og Familiedepartementet har invitert LNU til å nominere inntil tre kandidater til ungdommens mulighetspanel. Panelet skal komme med innspill i regjeringens arbeid med å utvikle fremtidens politikk for barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Vil du gi regjeringen innspill om bekjempelse av barnefattigdom?

LNU har blitt invitert av Barne- og Familiedepartementet til å nominere inntil tre kandidater til å sitte i ungdommens mulighetspanel. Panelet skal komme med innspill i regjeringens arbeid med å utvikle fremtidens politikk for barn som vokser opp i familier med lav inntekt.
 
Panelet er et ledd i regjeringens arbeid med å styrke barn og unges deltakelse, og er det første av flere ungdomspanel som er annonsert. LNU vil nominere inntil tre kandidater, deretter vil det være opp til departementet å velge ut deltakerne i panelet.
 
Departementets egen beskrivelse av panelets oppgaver:
 
Departementet ønsker å styrke mulighetene for sosial mobilitet for barn i lavinntektsfamilier. For å nå dette målet vil departementet legge vekt på samarbeid mellom sosiale entreprenører, frivillige, næringslivet og det offentlige. De har derfor utarbeidet en samarbeidsstrategi som skal 
  • øke foreldres engasjement og deltakelse i oppvekstmiljøet til barn og unge
  • gjøre fritidsaktiviteter tilgjengelige for alle barn og unge, og styrke arbeidet med Fritidserklæringen 
  • skape en bred satsing for mer deltakelse og tilhørighet

Vi oppfordrer alle som er interesserte, og er mellom 15 og 20 år, til å melde sin interesse innen 13. januar. Søknad og nominasjonsbrev fra organisasjonen du representerer kan sendes til diego@lnu.no.

Publisert