Til hovedinnhold
LNUs generalsekretær Andreas Tangen Borud under BUT i 2019. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Vil du lede LNU-sekretariatet? 

Styret i LNU vedtok 7. juni å lyse ut åremålet som generalsekretær med tiltredelse 1. desember. Generalsekretær leder LNUs ansatte og svarer til styret. 

– Generalsekretær i LNU har en nøkkelrolle i å styrke den unge frivilligheten og arbeide for barne- og ungdomsorganisasjonenes interesser. Nå håper jeg dyktige folk med hjerte for barn og unges deltakelse i frivilligheten og demokratiet kjenner sin besøkelsestid, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU. 

Sittende generalsekretær Andreas Borud begynner snart på det femte og siste året i sitt åremål, men avslutter rundt årsskiftet i forbindelse med en planlagt foreldrepermisjon.  

– Å være generalsekretær i LNU er verdens mest spennende jobb. Man får lede rådyktige ansatte i det meningsfulle arbeidet med å styrke barne- og ungdomsfrivilligheten i Norge. Hver dag byr på nye utfordringer innen ledelse, strategi, politikk, organisasjon og kommunikasjon, sier Borud. 

Borud fortsetter i stillingen frem til rundt nyttår. 

Søknadsfrist er 1. august. Les stillingsutlysningen her!

Publisert