Til hovedinnhold

Vil du lede LNUs politikk- og kompetansearbeid?

Har du ledererfaring? Politisk teft? Kommunikasjonsferdigheter? Erfaring fra barne- og ungdomsfrivilligheten? God på mennesker? Evner å planlegge, administrere, delegere og ha mange baller i luften på en gang? Er svaret ja på noen av tingene over, er kanskje dette jobben for deg!

LNU lyser ut en fast 100% stilling som avdelingsleder for politikk og kompetanse. Du vil ha personal- og lederansvar for rundt 8 personer, og en sentral rolle i arbeidet med å styrke LNU som medlemsorganisasjon og politisk aktør.

Les mer om arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner her!

I rollen som avdelingsleder vil du ha et overordnet ansvar for en bred portefølje av oppgaver. LNU jobber politisk for barn og unges frivillighet, makt og medvirkning i Norge, Europa og FN. Vi har også et omfattende kompetansetilbud til barne- og ungdomsorganisasjonene, som blant annet består av kurs, nettverk og veiledning på temaer som styrearbeid, organisasjonsutvikling og politisk påvirkning. Vi har rådgivere som jobber med arbeidet vårt rundt forebygging av seksuell grenseoverskridende atferd og inkludering. LNUs tverrfaglige kommunikasjonsarbeid ligger også i denne avdelingen.

Søknad og CV sendes innen 21. august til e-postadressen jobb@lnu.no. Merk e-posten med «Avdelingsleder» i emnefeltet. Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.

Publisert