Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Vil du sitte i IMDIs ungdomspanel for integrering?

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal etablere et ungdomspanel, og vi er blitt bedt om å bidra. Vil du delta i panelet?

Er du interessert i å sitte i IMDIs ungdomspanel?

IMDi skal etablere et ungdomspanel for integrering, slik at unge kan medvirke i beslutningsprosesser og delta som reelle aktører i utvikling av integreringspolitikken.

IMDIs ungdomspanel vil bestå av 12 personer fra 13 til 25 år, som honoreres etter statens satser. Valgperioden er for ett år, med mulighet for forlengelse. Det vil avholdes 2-4 møter årlig, både fysisk og i Teams. Møtene vil bli avholdt på tidspunkter som passer for deltakerne, slik at fravær fra utdanning og arbeid unngås.

I tillegg til å diskutere sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeidet, skal ungdomspanelet også dekke temaene negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, rasisme og diskriminering som barrierer for integrering.

Kriterier for rekruttering:

  • Ungdomspanelet skal være mangfoldig, og gjenspeile ungdomspopulasjonen i Norge
  • Ungdomspanelet avgrenses til unge i alderen 13-25 år
  • Ungdomspanelet bør bestå av unge som har ressurser og erfaringer som bør løftes
    frem i panelet
  • Ungdomspanelet kan bestå av unge med og uten tilknytning til frivillige
    organisasjoner

Bruk skjemaet under ved interesse! Fristen er torsdag 20. oktober kl. 14:30.

Har du spørsmål om panelet? Kontakt organisasjonsrådgiver Harvir Kaur på harvir@lnu.no / 916 12 959.

Publisert – Sist oppdatert 18.10.2022 10:47