Til hovedinnhold
Bilde fra Ungetinget 2023.

Vil du være med på å lage barnas rapport til FNs barnekomité?

– da er det akkurat deg vi leter etter! 

Hva er rapportering på barnekonvensjonen? 

I 2024 skal Norge for 7. gang rapportere på hvordan det går med barns rettigheter i Norge. Alle land som har sagt at de skal følge FNs barnekonvensjon, må fortelle FN hvordan det går, og om de holder det de har lovet. Når Norge leverer sin rapport, er det viktig at FN får vite hva andre i landet mener også, og ikke bare myndighetene. Ikke minst er det viktig at FN får vite hva barn og unge selv mener om hvordan deres rettigheter blir oppfylt i Norge. Derfor lages det en egen rapport fra barn og unge selv. 

Det er viktig at barn og unge får bestemme over prosessen med å lage en slik rapport og hvordan rapporten skal være, og derfor skal et utvalg (en gruppe med barn og unge) ha ansvar for å lage Barnas Rapport til FNs barnekomité! Til høsten vil utvalget reise til Genève for å fortelle FNs barnekomite hvordan de synes det går med rettighetene til barn i Norge i dag, og hva som må bli bedre. Dette utvalget kan du søke om å være med i! 

Det er Forum for Barnekonvensjonen (FFB) som har satt i gang en prosess med å lage en egen rapport fra barn og unge. Det finnes en egen arbeidsgruppe i forumet som sørger for barns medvirkning. Gruppa består av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Press – Redd Barna ungdom, Unicef Norge, Voksne for barn, Unge Funksjonshemmede og Redd Barna. LNU og Press koordinerer gruppa. 

 

Hva skal utvalget gjøre? 

 • Arrangere en dag hvor barn og unge fra ulike grupper får komme med sine innspill om barns rettigheter, med hjelp fra LNU og Press – Redd Barna Ungdom.  
 • Samle innspillene fra denne dagen og bestemme hvordan innspillene skal prioriteres og organiseres. 
 • Lage en rapport om barns rettigheter i Norge, basert på innspillene.  
 • Reise til FNs barnekomité i Genève.  
 • Fortelle om rapporten til andre barn og voksne 

 

Hvem kan sitte i utvalget? 

Vi leter etter 5-7 engasjerte barn og unge som kan bidra til å lage en rapport.  

Du må være: 

 • 13-18 år 
 • Engasjert i en organisasjon, råd eller gruppe  
 • Interessert i barns rettigheter og ulike barn og unges erfaringer og meninger 
 • Interessert i å skrive og lese  

Det er en fordel, men ikke et krav, om du: 

 • Kan lese, skrive og snakke engelsk  
 • Liker å snakke med andre om viktige temaer 
 • Liker å jobbe sammen med andre 

Det er fint om du har mulighet til å delta på møter disse tidspunktene:  

 • Digitalt møte 15.april kl.18:00 
 • Digitalt møte 30.april kl.17:30 
 • Fysisk møte i Oslo 24-25. Mai 
 • Fysisk møte/reise til Genève 16-20.september (datoene er ikke bekreftet enda) 

Vi forventer at mye av skrivearbeidet gjøres i juni, og vi vil sette opp flere digitale møter da, men datoene blir satt når det er bestemt hvem som skal sitte i utvalget. 

Hva skjer når jeg har sendt inn søknaden min? 

Når du har sendt inn søknaden din, vil den samles sammen med de andre søknadene. Etter fristen, vil Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Press – Redd Barna Ungdom lese alle søknadene og foreslå hvem som skal være med i utvalget. Når Forum for Barnekonvensjonen har bestemt hvem som skal sitte i utvalget, sender vi en e-post til alle som har søkt. Du kan forvente å få svar senest 12.april. 

Frist for å sende søknad er 8.april.

Har du spørsmål?  

Kontakt organisasjonsrådgiver i LNU, Karoline Nylander 

Publisert – Sist oppdatert 19.03.2024 15:22