Til hovedinnhold
Press

Kommunikasjonsrådgiver

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
7.06.2024

Press søker en initiativrik og selvdreven kommunikasjonsrådgiver

 

Om Press — Redd Barna Ungdom:

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon. Vi er ca. 700 medlemmer fordelt på 10 lokallag, som jobber for politisk påvirkning for barns rettigheter og en bedre verden for barn og unge.

Om stillingen:

Press søker en initiativrik og selvdreven kommunikasjonsrådgiver som kan løfte organisasjonens kommunikasjonsarbeid inn i en ny strategiperiode. Du bør være kjent med organisasjonsarbeid og være interessert i politikk og barnerettighetsarbeid. Kommunikasjonsrådgiveren inngår som en av fem ansatte i Press sitt sekretariat som jobber tett med sentralstyret.

Som kommunikasjonsrådgiver har du en stor stemme i en liten organisasjon. Du har hovedansvaret for at Press sin kommunikasjon i sosiale og tradisjonelle medier er i utvikling. Du vil jobbe tett med sentralstyret for å følge opp Press sin mediestrategi, kampanjevirksomhet og være Press sin pressevakt. Som kommunikasjonsrådgiver får du mulighet til å forme dine oppgaver i samarbeid med våre tillitsvalgte og sekretariatet.

Hovedoppgaver:

 • Drive og koordinere Press sitt kommunikasjonsarbeid på nasjonalt nivå
 • Utarbeide og følge opp kommunikasjonsplaner og mediestrategier
 • Sørge for at Press er tilstede og aktive i sosiale medier
 • Innholds- og videoproduksjon for sosiale medier
 • Bistå med kampanjearbeid og -utvikling, blant annet vår kampanje mot kroppspress, Gullbarbie, og Verdens Beste Nyheter
 • Lage månedlige nyhetsbrev
 • Følge opp og skolere lokallagene om deres mediearbeid
 • Gi faglige råd til sentralstyret om kommunikasjon og formidling, samt preppe tillitsvalgte før medieoppdrag og ta imot mediehenvendelser
 • Bistå med å skrive kronikker og leserinnlegg, samt andre politiske utspill
 • Hovedansvarlig for Press sine nettsider
 • Være organisasjonens pressevakt og researche politiske saker
 • Samarbeide med Redd Barna om kommunikasjonssaker

Dine kvalifikasjoner:

 • Initiativrik og selvdreven, og god til å researche nyheter og politikk
 • Gode samarbeidsevner med unge medarbeidere
 • Relevant utdanning er en fordel
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Forståelse for politiske og samfunnsmessige forhold og hvordan en politisk styrt organisasjon fungerer
 • Kommunikasjonsfaglig erfaring fra organisasjoner er en fordel
 • God kjennskap til sosiale medier som strategisk arbeidsverktøy
 • Kjennskap til designprogrammer er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling
 • En spennende stilling med stor grad av selvstendighet og utviklingsmuligheter
 • Universelt utformet kontor i Redd Barna-huset på Hasle
 • Tilhørighet og deltakelse i barnerettighetsbevegelsen med jevnlige fagsamlinger i regi av Redd Barna
 • Personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Mulighet for fast hjemmekontor opptil to dager i uken
 • Lønnsinnplassering mellom 28.689 – 37.651 per måned brutto
 • Fleksitidsordning og sommertid
 • Rabattert lønnsordning
 • Reiseforsikring
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj og quiz hver dag

Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, utdannelser, livserfaringer og perspektiver for å utvikle en enda bedre organisasjon for våre medlemmer. Vi oppfordrer alle til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønnsidentitet, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknadsfrist: 7. juni. Vi behandler søknader og kaller inn til intervju fortløpende.
Tiltredelse: Ønsket tiltredelse fra 1. august 2024, eller så snart som mulig
Varighet: Fast stilling, 100 %

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:
Madeleine Ulstein, daglig leder
E-post: madeleine@press.no

Kort søknad og CV sendes på e-post til madeleine@press.no. Vi behandler søknader og kaller inn til intervju fortløpende (siste frist 7. juni). Merk e-posten med «Kommunikasjonsrådgiver».

Nettsted: https://press.no/vil-du-gjore-en-forskjell-for-barn-og-unge-press-soker-kommunikasjonsradgiver/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024