Til hovedinnhold

LNU mener

Hva mener LNU? Her er våre programmer, vår politikk og våre gjennomslag.

Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet vedtas av Barne- og ungdomstinget (BUT) og er med å legge styringen for hvordan LNU arbeider.

Barne- og ungdomspolitisk program

LNUs mål er at barn og unge skal ha innflytelse på samfunnet rundt seg ved å engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap.

Resolusjoner

Her kan du finne resolusjoner, som er politikk vedtatt på Barne- og ungdomstingene (BUT).

Medvirkning

Reell og meningsfull medvirkning av barn og unge innebærer fem prinsipper som alle må være oppfylt for at medvirkningen faktisk skal være både reell og meningsfull.