Til hovedinnhold
Samarbeid

LNU og verden

LNU jobber for at unge stemmer blir hørt i FN, Europa og Norden.

Unges makt og medvirkning internasjonalt

LNU jobber for økt ungdomsinnflytelse i norsk utviklings- og utenrikspolitikk og at unge over hele verden kan få mulighet til å påvirke og delta i internasjonale politiske prosesser.

Hvert år sender vi i LNU ungdomsdelegater til ulike FN-møter over hele verden, for å representere både LNU og barn og unge i Norge. Myndighetene må sørge for at Norges ungdomsdelegatprogram til FN styrkes og standardiseres. De har også et ansvar for å politisk og finansielt støtte en sterkere satsing på ungdom i FN. Dette kan for eksempel gjøres gjennom opprettelsen av en permanent struktur for ungdomsmedvirkning i FN, slik vi i LNU jobber for.

Inkludering av ungdom er avgjørende for utvikling. FNs bærekraftsmål skal fungere som et veikart for utvikling i verden fram mot 2030. I arbeidet med FNs bærekraftsmål har myndighetene en unik mulighet til å inngå partnerskap med ungdom, for å sikre ungdoms deltakelse i implementeringen av bærekraftsmålene. Vi jobber også for at ungdom skal inkluderes i fredsarbeid, og for at ungdom skal få en plass ved bordet i fredsforhandlinger.

Arbeidet for unges medvirkning stanser ikke ved Norges grenser. Internasjonal politikk påvirker oss, og barn og unge må derfor også påvirke politikk på den internasjonale scenen. For å få til dette jobber vi i LNU med å sørge for reelle og meningsfulle medvirkningsprosesser i FN, Europa og Norden. 

Silje Brekke Bakken

Politisk rådgiver, internasjonale spørsmål
994 55 351

Noen av våre medlemmer