Til hovedinnhold

Høringssvar

LNU jobber politisk for å sikre medlemsorganisjonenes interesser. Her kan du få innsyn i relevante høringssvar LNU har sendt.

LNU jobber med å styrke barne- og ungdomsorganisajsonenes rammevilkår.

Det gjør vi blant annet gjennom å møte politikere, samarbeide med og bidra i forskjellige utvalg og svare på høringer.

Noen av temaene vi jobber spesielt mye med i LNU i perioden 2022-2024 er:

  • organisasjoners tilgang til egnede lokaler
  • forenkle organisasjonenes kontakt med det offentlige
  • økte frie midler gjennom eksisterende ordninger som Nasjonal grunnstøtte og Frifond organisasjon.

LNU vil fortsette å jobbe for stemmerett for 16-åringer for å sikre barn og unge større innflytelse i samfunnet. Du kan lese mer om LNUs arbeid med stemmerett for 16- og 17-åringer her.


 

Martine Tønnessen

Generalsekretær
481 78 334

Simon Johnsen

Politisk rådgiver, nasjonale spørsmål
974 62 615