Til hovedinnhold

Om LNU

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner er en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

LNU er en paraplyorganisasjon for 102 norske barne- og ungdomsorganisasjoner, med rundt 600.000 medlemskap. Medlemsorganisasjonene er demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier. På vegne av medlemsorganisasjonene våre jobber vi med tre hovedområder:

Politikk

LNU er en interesseorganisasjon for medlemsorganisasjonene, og fremmer de felles interessene til den unge frivilligheten ovenfor styresmakter og viktige samfunnsinstitusjoner. Medlemmene våre representerer en rekke ulike formål. Likevel har de felles interesser som LNU jobber for. Les mer om vår politikk her.

Kompetanse

LNU skal være en ressurs for våre medlemsorganisasjoner. Vi tilbyr kurs, veiledning og komeptansefremmende tiltak. Les mer om vårt kompetansetilbud her.

Støtteordninger

LNU forvalter en rekke støtteordninger som bidrar til utvikling av barne- og ungdomsorganisasjoner og aktiviteter i Norge. Støtteordningene kommer barn og unge til gode – både innenfor og utenfor organisasjonene. Les mer om våre støtteordninger her.

Navn

  • Bokmål: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
  • Nynorsk: Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU)
  • Engelsk: The Norwegian Children and Youth Council (LNU)
  • Nordsamisk: Norgga mánáid- ja nuoraidorganisašuvnnaid riikaráđđi (LNU)
  • Lulesamisk: Vuona mánáj- ja nuorajorganisasjåvnåj rijkaráde (LNU)
  • Sørsamisk: Nöörjen maana- jïh noereåårganisasjovni laanteraerie (LNU)
  • Kvensk: Norjan lasten ja nuorten organisasuunitten maanraati (LNU)

LNU som forvalter

I 2020 forvaltet vi åtte støtteordninger og delte ut om lag 160 millioner kroner til barne- og ungdomsfrivilligheten.

LNUs støtteordninger gir barn og unge muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter. I 2020 forvaltet vi åtte støtteordninger og delte ut om lag 160 millioner kroner til barne- og ungdomsfrivilligheten. Midlene forvaltes på vegne av ulike departementer, og er både direkte bevilgninger bestemt av Stortinget og overskudd fra Norsk Tipping. 

Nærhet til søkerne 

LNU er eid av barne- og ungdomsorganisasjonene. Det gjør oss godt rustet til å nå ut med midlene der de skaper mest aktivitet. Det er representanter fra organisasjoner som faller inn under den enkelte støtteordningens målgruppe som bestemmer hvilke prosjekter som får tilslag på søknadene, gjennom bredt sammensatte tildelingsutvalg. Medlemmene i utvalgene velges årlig. Sammen med kontinuiteten som ligger i sekretariatsapparatet og gjennomsiktighet så langt det lar seg gjøre, bidrar dette også til å gjøre at vår forvaltning av midler oppleves rettferdig for søkerne (Forvaltningsundersøkelsen 2019). 

Både medlemmer og ikke-medlemmer kan søke på LNUs støtteordninger. For flere støtteordninger utgjør også ikke-medlemmer den største andelen av støttemottakere. 

LNUs medlemsorganisasjoner samlet i et gruppebilde under barne- og ungdomstinget 2019 LNUs medlemsorganisasjoner samlet i et gruppebilde under barne- og ungdomstinget 2019

Bli medlem!

LNU ønsker å være en samlende arena for nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Her finner du informasjon om hvordan organisasjoner kan bli medlem av LNU.

Noen av våre medlemmer