ForsidenOm LNU

Barne- og ungdomstinget er LNUs representantskap og høyeste organ.

Om LNU

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner er en paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

LNU er en paraplyorganisasjon for 97 norske barne- og ungdomsorganisasjoner, med rundt 450.000 medlemskap. Medlemsorganisasjonene er demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier. På vegne av medlemsorganisasjonene våre jobber vi med tre hovedområder

Politikk

LNU er en interesseorganisasjon for medlemsorganisasjonene, og fremmer de felles interessene til den unge frivilligheten ovenfor styresmakter og viktige samfunnsinstitusjoner. Medlemmene våre representerer en rekke ulike formål. Likevel har de felles interesser som LNU jobber for. 
Les mer om LNUs politikk her.

Kompetanse

LNU skal være en ressurs for våre medlemsorganisasjoner. Vi tilbyr kurs, veiledning og komeptansefremmende tiltak. Les mer om LNUs kompetansetiltak her. 

Støtteordninger

LNU forvalter en rekke støtteordninger som bidrar til utvikling av barne- og ungdomsorganisasjoner og aktiviteter i Norge. Støtteordningene kommer barn og unge til gode – både innenfor og utenfor organisasjonene. Her finner du en oversikt over våre støtteordninger

Navn

  • Bokmål: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 
  • Nynorsk: Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU) 
  • Engelsk: The Norwegian Children and Youth Council (LNU) 
Topp