ForsidenStøtteordninger

Støtteordninger

LNUs støtteordninger gir organisasjonene muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter.

LNU forvalter åtte ulike støtteordninger for å styrke barn og ungdoms deltakelse i frivilligheten. Vår nærhet til barne- og ungdomsorganisasjonene gjør oss godt skikket til å nå ut med midlene der de trengs. I 2018 delte vi ut om lag 182 millioner kroner til barne- og ungdomsfrivilligheten.

Støtteordningene forvaltes på vegne av Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Oversikt over alle søknadsfrister finner du her

Finn støtteordningen som passer for dere

Vi vil utvikle organisasjonen
Gjennom nye kulturtiltak i organisasjonen
Gjennom prosjekter som skaper økt mangfold og inkluderer nye grupper
Gjennom prosjekter som skaper ny aktivitet i organisasjonen
Vi vil øke kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål i samfunnet
Gjennom informasjonsarbeid
Vi vil gjøre noe i lokalmiljøet, i et lokallag eller i en frittstående gruppe
Gjnnom omtrent hva som helst, som lokallag i en nasjonal organisasjon
Gjennom omtrent hva som helst, som en frittstående gruppe
Gjennom dans, teater eller annen scenisk lokal aktivitet

Kontaktpersoner

  • Liv Hauge Norheim

    Avdelingsleder, forvaltning

    23 31 06 05
    liv@lnu.no

Topp