Til hovedinnhold
Jasemin Folvik
foto:Jasemin Folvik

Støtteordninger

LNUs støtteordninger gir barn og unge muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter.  I 2020 forvaltet vi åtte støtteordninger og delte ut om lag 160 millioner kroner til barne- og ungdomsfrivilligheten. Midlene forvaltes på vegne av ulike departementer, og er både direkte bevilgninger bestemt av Stortinget og overskudd fra Norsk Tipping.

LNUs støtteordninger

Aktivitetsstøtta

Aktivitetsstøtta er en støtteordning hvor organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge.

Søknad og mer informasjon om Aktivitetsstøtta →

50 000 - 300 000
Nasjonale og regionale organisasjoner
15.11.2022

Bærekraftsstøtta

Med den nye støtteordningen Bærekraftsstøtta støttes bærekraftsprosjekter i norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Søknad og mer informasjon om Bærekraftsstøtta →

Opp til 75.000 kr
Landsdekkende organisasjoner
21.09.2022

Kulturstøtta

Kulturstøtta er støtteordningen for dere som vil sette i gang med et nytt kulturprosjekt i egen organisasjon.

Søknad og mer informasjon om Kulturstøtta →

25 000 - 300 000
Landsdekkende organisasjoner
1.10.2022

Mangfold- og inkluderingsstøtta

Mangfold- og inkluderingsstøtta er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Søknad og mer informasjon om Mangfold- og inkluderingsstøtta →

Opp til 75 000 kr
Grupper eller organisasjoner
1.10.2022

Frifond organisasjon

Støtteordningen Frifond organisasjon gir tilskudd til lokallag i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Midlene deles ut til sentralleddet i organisasjonene, som fordeler det videre til sine lokallag. Søknadsfristen er 15. april.

Søknad og mer informasjon om Frifond organisasjon →

Frifond organisasjonsboost

Frifond organisasjonsboost er støtteordninga for dere som har fått penger fra LNU Frifond organisasjon tidligere, og som vil arrangere noe gøy for å øke aktiviteten og rekrutteringen etter koronapandemien.

Søknad og mer informasjon om Frifond organisasjonsboost →

50 000
Lokallag, fylkeslag og regionledd i organisasjoner som har fått Frifond organisasjon.