Til hovedinnhold
Foto: Lena Rustan Fidjestad
Kompetanse

Veiledning

LNU tilbyr gratis organisasjonsveiledning til alle våre medlemsorganisasjoner! Veiledningen tilpasses etter hva dere har behov for. Det kan være alt fra svar på en epost til en lengre og omfattende prosess.

Ønsker dere veiledning i noe annet? 

Ønsker din organisasjon veiledning i en tematikk som ikke er nevnt her? Vi i LNU har kompetanse på mange områder. Ta gjerne kontakt med oss direkte eller via skjemaet over og beskriv hva dere ønsker veiledning i, så skal vi se hva vi kan få til! 

 

 

Kompetanserådgivere

Ingrid Grøntvedt

Organisasjonsrådgiver, Kompetanse og organisasjonsutvikling, LNU Bærekraft
416 91 525

Karoline Steen Nylander

Organisasjonsrådgiver, Kompetanse og organisasjonsutvikling, Trygg! og unges medvirkning
412 12 908

Lån en LNUer

Trenger din organisasjon et skreddersydd kompetanseopplegg? Lån en LNUer! Les mer her

Søknadskurs – LNUs støtteordninger

Har du lyst til å få bedre oversikt over LNU sine støtteordninger – med gode tips til hva som skal til for å få støtte? Og vil du både lære litt om søknadsskriving og få tips til din søknad samtidig? Da bør du melde deg på dette kurset! 

Mer om Søknadskurs – LNUs støtteordninger

1.09.2022 (18:00 – 19:00)
Kurs

Politisk påvirkning for nybegynnere 

Kurset vil ta for seg grunnleggende kanaler og metoder for å påvirke beslutningsprosesser både lokalt og nasjonalt.  

Mer om Politisk påvirkning for nybegynnere 

9.09.2022 (09:00 – 11:30)
Kurs

Bærekraft på 1-2-3  

FNs Bærekraftsmål er verdens viktigste plan. På dette kurset lærer du hva bærekraftsmålene er og hvordan de henger sammen. Du får også øvelser for å idemyldre om hvordan dere kan jobbe for bærekraftsmålene i din organisasjon! 

Mer om Bærekraft på 1-2-3  

15.09.2022 (15:00 – 18:00)
Kurs

Ledelse i frivillige organisasjoner 

Mange snakker om ledelse, men det er forskjell på å lede en frivillig organisasjon og en bedrift! For hva betyr egentlig tillit? Og hvordan kan du sørge for at du leder på en sånn måte at folk ønsker å bli værende i organisasjonen din? Hvordan kan du ta vare på deg i selv i lederrollen? Og hvem er egentlig du som leder? 

Mer om Ledelse i frivillige organisasjoner 

13.10.2022 (14:00 – 16:00)
Kurs

Vi har mottatt et varsel! Hva gjør vi?

Ønsker du å lære om gangen i en varslingssak og hvordan dere bør håndtere varsler om seksuell trakassering og overgrep i deres organisasjon?

Mer om Vi har mottatt et varsel! Hva gjør vi?

20.10.2022 (14:00 – 16:30)
Kurs

Kurs i statsbudsjett

Kampen om budsjettpengene er tøff. Mange organisasjoner har viktige kampsaker i sammenheng med statsbudsjettet, enten det gjelder finansiering til egen aktivitet eller politiske saker som er viktige for dere. På dette kurset lærer du hvordan statsbudsjettet blir til og hvordan du kan påvirke det.

Mer om Kurs i statsbudsjett

2.11.2022 (09:00 – 11:30)
Kurs

Unngå veggen! – Bærekraftig engasjement

Mange barne- og ungdomsorganisasjoner opplever at frivillige og tillitsvalgte sliter seg ut og faller fra. Hvorfor skjer dette? Og hva kan man gjøre med det?

Mer om Unngå veggen! – Bærekraftig engasjement

8.11.2022 (12:30 – 15:00)
Kurs

Arbeidsrettskurs

Kurset passer for deg som har arbeidsgiveransvar, for eksempel i rollen som daglig leder eller annen typisk lederrolle, og som ønsker bedre kjennskap til hvilke sentrale arbeidsrettslige regler som eksisterer, hvilke plikter som påhviler en arbeidsgiver og typiske problemstillinger som kan oppstå på arbeidsplassen.

Mer om Arbeidsrettskurs

15.11.2022 (09:00 – 12:00)
Kurs

Konflikthåndtering

Alle organisasjoner har konflikter. Noen konflikter er små og kan gå over av seg selv, andre kan være store og komplekse. Dette kurset vil prøve å gi deg noen verktøy du kan bruke for å håndtere en konfliktsituasjon på en konstruktiv måte.

Mer om Konflikthåndtering

24.11.2022 (09:00 – 11:30)
Kurs
31.12.2022
Frifond organisasjon

Noen av våre medlemmer