Til hovedinnhold
LNUs medlemsorganisasjoner samlet i et gruppebilde under barne- og ungdomstinget 2019

Medlemsorganisasjoner

LNU er en paraplyorganisasjon for rundt 100 medlemsorganisasjoner. Våre medlemsorganisasjoner er frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, og organiserer over 600 000 medlemskap over hele landet.

Bli medlem!

LNU ønsker å være en samlende arena for nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Her finner du informasjon om hvordan organisasjoner kan bli medlem av LNU.