Til hovedinnhold
Margrete Bjørge Katanasho. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

Politikk

LNU jobber for å styrke barne- og ungdomsorganisasjonene, og vil at barn og unge skal bli hørt lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

LNU mener

En oversikt over LNUs meninger om forskjellige tema.

LNU og verden

LNU jobber for at unge stemmer blir hørt i FN, Europa og Norden.

Stemmerett for 16-åringer

Det er på tide å utvide demokratiet og gi ungdom sjansen til reell demokratisk medvirkning ved å senke stemmerettsalderen.

Høringssvar

LNU jobber politisk for å bevare medlemsorganisjonenes interesser. Her kan du få innsyn i relevante høringssvar LNU har sendt.

Rapporter

LNU lagar rapportar med jamne mellomrom kring tema som er aktuelle for den unge frivilligheita, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.