Til hovedinnhold

Politikk

LNU jobber for å styrke barne- og ungdomsorganisasjonene, og vil at barn og unge skal bli hørt lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

LNUs medlemsorganisasjoner samlet i et gruppebilde under barne- og ungdomstinget 2019

LNU mener

En oversikt over LNUs meninger om forskjellige tema.

LNU og verden

LNU jobber for økt ungdomsinnflytelse i norsk utenrikspolitikk og at unge kan få mulighet til å delta i internasjonale prosesser som i FN, Europa og Norden.

Stemmerett for 16-åringer

Det er på tide å utvide demokratiet og gi ungdom sjansen til reell demokratisk medvirkning ved å gi stemmerett til 16-åringer

Politisk fravær

Utdanningsdirektoratet har på vegne av Kunnskapsdepartementet foreslått å fjerne ordningen med politisk og organisatorisk fravær. Dette mener vi er feil!

Høringssvar

LNU jobber politisk for å sikre medlemsorganisjonenes interesser. Her kan du få innsyn i relevante høringssvar LNU har sendt.

Rapporter

LNU lager rapporter med jevne mellomrom om temaer som er aktuelle for den unge frivilligheten, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.