Til hovedinnhold
Trygge organisasjoner

Varsling i LNU

LNU skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Likeverd er en viktig verdi for LNU. Vi tar avstand fra all negativ diskriminering, trakassering og mobbing. Dersom du eller noen andre opplever noe som ikke er greit eller strider mot våre retningslinjer vil vi at du skal melde ifra. Det er viktig for oss at du varsler sånn at vi får muligheten til å gjøre noe med det som har skjedd og hindre at det skjer igjen!

Hva er det å varsle?

Å varsle er å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende eller handlinger som er ulovlig.

Hva kan jeg varsle om?

Du kan si ifra om noe du har opplevd selv eller som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller som du har sett. Du kan varsle uansett om personen som er utsatt eller hen som har gjort noe er tillitsvalgt eller ansatt LNU. Du kan si ifra om ting som har skjedd både i og utenfor LNU.

Du kan melde ifra om hendelser du tenker er veldig alvorlige eller som egentlig ikke er så farlig, men likevel ikke helt greit. Ingenting er for lite eller for stort!

Eksempler på kritikkverdige forhold du burde si ifra om:

  • Brudd på LNUs retningslinjer
  • Lovbrudd
  • Mobbing
  • Seksuell trakassering og overgrep
  • Diskriminering og rasisme
  • Økonomisk mislighold og korrupsjon

Hvem kan varsle?

Alle medlemmer, tillitsvalgte og andre som har informasjon om kritikkverdige forhold i LNU.

Hvordan varsler jeg?

Du varsler ved å fortelle om det som har skjedd til generalsekretæren i LNU. Om varselet gjelder generalsekretær, sier du ifra til styreleder. Synes du det er vanskelig å varsle alene må du gjerne be noen du stoler på om å bli med deg og varsle.

Varsling kan skje både skriftlig og muntlig. Du kan skrive en e-post, sende en melding, ringe eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. Meld fra på den måten du er mest komfortabel med!

Om du sier ifra skriftlig er det fint om du skriver hvem du er, hva du ønsker å melde fra om og hvem som har gjort det du ønsker å varsle om.

Hva skjer når jeg har varslet?

Varslere i LNU vil alltid bli tatt på alvor.

Det er arbeidsutvalget (styreleder, nestleder og generalsekretær) som håndterer varslingssaker hos oss. De har ansvar for å få klarhet i saken.

Som regel vil de ta en samtale med deg kort tid etter at du har sendt inn varselet. Deretter vil de snakke med andre som kan vite noe om saken og den/de du har varslet om. Etter å ha fått som mye informasjon som mulig, vil arbeidsutvalget avgjøre om det som har skjedd er et brudd på LNUs retningslinjer og hvilke reaksjoner det eventuelt skal få for dem som har brutt retningslinjene.

Mens saken håndteres vil arbeidsutvalget holde deg oppdatert om hva som skjer når. De vil forsøke å ivareta deg som varsler så godt de kan gjennom prosessen.

Varslingssaker vil alltid bli behandlet fortrolig.

Du kan lese mer om håndtering av varslingssaker her.

Hvis ansatte er involvert 

Dersom varslingssaken gjelder en ansatt er det arbeidsgiver ved generalsekretær som håndterer saken i tråd med de arbeidsrettslige reglene på området.
 

Kan jeg varsle anonymt?

Når du varsler ønsker vi at du forteller oss hvem du er, slik at vi best mulig kan hjelpe deg og få klarhet i saken. Du kan lese mer om anonym varsling her. 

trygg.lnu.no kan du lese mer om varsling og grenseoverskridelser. 

 

Martine Tønnessen

Generalsekretær
481 78 334

Jakob Øvensen Aanderaa

Styreleder (Elevorganisasjonen)

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på LNU sitt verdigrunnlag, vedtekter og andre vedtatte retningslinjer og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte og ansatte i LNU. Styret har ansvar for å gå gjennom retningslinjene hvert år og oppdatere dem ved behov.