Til hovedinnhold

Styringsdokumenter

Her finner du en oversikt over LNUs styringsdokumenter.

LNUs styringsdokumenter består av

Vedtekter

Vedtektene er LNUs grunnlov og reglene for organisasjonsdemokratiet vårt. Endringsforslag til vedtektene må fremmes senest 60 dager før Barne- og ungdomstinget.

Årsmelding

Med årsmeldinger rapporterer styret til representantskapet om hvordan de har løst de oppgaver og det mandatet de har fått av medlemsorganisasjonene. Årsmeldingene gir en grundig oversikt over aktiviteten og virksomheten i året som har gått.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på LNU sitt verdigrunnlag, vedtekter og andre vedtatte retningslinjer og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte og ansatte i LNU. Styret har ansvar for å gå gjennom retningslinjene hvert år og oppdatere dem ved behov.

 

LNU mener!

Hva mener LNU om ulike saker? Hvilke saker jobber vi med på vegne av den unge frivilligheten?

Kontaktperson