ForsidenStøtteordninger

Støtteordninger

LNUs støtteordninger gir organisasjonene muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter.

LNU forvalter rundt 170 millioner kroner på vegne av Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet. Disse er fordelt på åtte ulike støtteordninger.

Oversikt over alle søknadsfrister finner du her

Finn støtteordningen som passer for dere

Vi vil utvikle organisasjonen gjennom større prosjekter
Gjennom nye kulturtiltak i organisasjonen
Gjennom prosjekter som skaper økt mangfold og inkluderer nye grupper
Gjennom prosjekter som skaper ny aktivitet i organisasjonen
Vi vil belyse internasjonale spørsmål eller jobbe sammen med internasjonale aktører
Gjennom samarbeid med partner i Øst-Europa/Russland
Gjennom informasjonsarbeid om globale miljø- og utviklingsspørsmål
Vi vil gjøre noe i lokalmiljøet, i et lokallag eller i en frittstående gruppe
Gjnnom omtrent hva som helst, som lokallag i en nasjonal organisasjon
Gjennom omtrent hva som helst, som en frittstående gruppe
Gjennom dans, teater eller annen scenisk lokal aktivitet

Kontaktpersoner

  • Liv Hauge Norheim

    Avdelingsleder, avdeling for forvaltning

    23 31 06 05
    liv@lnu.no

Topp