Til hovedinnhold

Bli med i Kulturtankens ungdomsråd 

Kulturtanken er sammenslåingen av Den Kulturelle Skolesekken og Rikskonsertene, og tilbyr kunst- og kulturopplevelser til barn og unge over hele landet. Kulturtanken forvalter over 250 millioner kroner fra overskuddet til Norsk Tipping til kulturtilbud til barn og unge. Du kan lese mer om Kulturtanken her. 

Ungdomsrådet skal gi råd til Kulturtankens arbeid. Særlig skal rådet gi innspill til arbeidet med Den kulturelle skolesekken, men også andre aktuelle spørsmål innenfor ungdomskultur, trender og teknologi. Rådet skal også drøfte saker innenfor utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene.

Ungdomsrådet vil ha om lag fire møter i året. Kulturtanken dekker alle utgifter til reise for rådsmedlemmene. Medlemmer av ungdomsrådet blir valgt for ett år av gangen med mulighet for gjenvalg. 

Paneldeltagerne må være mellom 15 og 21 år og søknadsfristen er tirsdag 17. august. Dersom du og organisasjonen din er interessert, oppfordrer vi deg til å søke!   

Hvordan søker du om å bli nominert av LNU?     

Du søker ved å innen 17. august sende inn dette søknadsskjemaet.

I tillegg trenger vi en bekreftelse på epost fra leder eller generalsekretær i din organisasjon på at du er nominert av organisasjonen. Leder/generalsekretær sender bekreftelsen til ane@lnu.no.   

Hver organisasjon kan nominere maks to personer.  Dersom det er mange søkere, vil LNU velge ut hvem vi nominerer videre og vi vil da prioritere en bredde i organisasjonsbakgrunn. Søkere fra våre medlemsorganisasjoner vil bli prioritert.  

Er du aktiv i Elevorganisasjonen? EO nominerer sine egne kandidater til ungdomsrådet. Om du er aktiv i EO og ønsker å bli nominert kan du ta kontakt med ledelsen i EO. 

LNU oppnevner representantene til ungdomsrådet innen utgangen av august. Alle søkere vil kontaktes når oppnevningen er klar.  

Søknadsfrist er tirsdag 17. august. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med organisasjonsrådgiver i LNU, Ane Maus Sandvig. Ane er på ferie mellom 16.7 og 18.8 og er da ikke tilgjengelig for spørsmål. Om du lurer på noe i den perioden kan du ta kontakt med politisk rådgiver Jan Halvor Vaag Endrerud. 

Publisert