Til hovedinnhold

– Det er lov å prøve og feile

Navn: Odd Thomassen (hen/han)
Alder: 24
Verv: Sentralstyreleder, Skeiv Ungdom (ca. 1000 medlemmer)

Hvorfor er du aktiv i din organisasjon?

Det er så mange grunner til det, men det viktigste for meg er at jeg vil leve i et land og i en verden der alle kan være seg selv 100% uten at man skal bli utsatt for forskjellsbehandling eller diskriminering på bakgrunn av hvem man er eller hvem man bli glad i. Jeg vil ha en verden der man ikke møter motstand fordi man har et annet kjønnsuttrykk som bryter med forventningene i samfunnet.

Hva gjorde at du ønsket å bli leder?

Da jeg ble aktiv i Skeiv Ungdom var jeg 16 og hadde relativt nylig blitt kjent med min egen seksualitet, og visste ganske lite om det mangfoldet som finnes av kjønn og seksualitet. Men i Skeiv Ungdom lærte jeg masse, og hadde gode forbilder som gjorde at jeg er den jeg er i dag. En av de viktigste grunnene til at jeg er leder nå er fordi jeg har lyst til å gi akkurat dette videre til den neste generasjonen med unge som finner Skeiv Ungdom. Og samtidig kan jeg jobbe for at det skal være mer fokus på kjønn og seksualitet i skolen, og resten av samfunnet, sånn alle som er unge har de verktøyene og det språket de trenger for å kunne være seg selv 100%.

Hva er det viktigste tipset du kan gi til andre som er interesserte i lederverv?

Prøv nye ting, det er lov å ta på seg arbeidsoppgaver man kanskje ikke har gjort før. Det er lov å prøve, for så å feile, det er sånn man lærer. Husk at det er mange rundt deg som har gjort akkurat de samme tabbene som det du har gjort, så det er lov å spørre om hjelp. Det er noe jeg gjorde masse da jeg ble aktiv, og noe jeg fortsatt gjør både støtt og stadig.

LNU ønsker å løfte fram unge ledere i barne- og ungdomsfrivilligheten. Vi vil presentere dem månedlig.

Publisert