Til hovedinnhold
Foto: Espen Evjenth / LNU

Klar beskjed fra foreldre og ungdommer: – Bruk stemmeretten! 

Grønland foreldre og barn gruppe er en frivillig organisasjon sammensatt av foreldre i bydel Gamle Oslo. De jobber til vanlig med integrering. Fredag før valget inviterte de til paneldebatt på Anker Hotell i Oslo, støttet av Frifond Stem.

Amira Zantouti. Foto: Espen Evjenth / LNU

Amira Zantouti er primus motor i foreningen. Hun sier at grunnen til at de arrangerte paneldebatten var at de ville hjelpe nabokvinner og barn med å forstå valget, og oppfordre dem til å bruke stemmeretten sin. I debatten satte de fokus på lavinntektsfamilier sine levekår. Hun mener at de sosiale problemene i bydelen har blitt forsterket av korona, og har et ønske om at politikerne skal forstå hvordan folk har det på Tøyen og Grønland.  

Sommerjobber og politireform 

Partiene fikk ha hver sin innledning for å starte debatten. Innledningene handlet mye om frivillighet, fritidsaktiviteter, rusreform og politireform. Politireformen ble tema i debatten etterpå, der partiene som hadde fått den gjennom pekte på digitale forebyggingssatsninger, mens motstanderne mente det var uheldig at man har færre politifolk som kjenner miljøene på gata i Oslo. Et annet tema som engasjerte sterkt var sommerjobber for ungdom, som er viktig for å gi dem erfaring i arbeidslivet. Her ble sportsklubben Sterling trukket frem som et godt eksempel, siden de hadde ansatt 62 ungdommer i sommerjobb i år! 

Engasjement og politikerkontakt 

Espen Hasle fra KRF var en av paneldeltakerne. Han var imponert over engasjementet folk hadde for sitt eget lokalmiljø, og tok med seg beskjeden om at man måtte styrke frivilligheten. Han pekte også på avviket mellom politiets eget fokus, og hvordan politiet ble opplevd i lokalmiljøet som en viktig lærdom fra debatten.  

Mats Kvaløy-Bjørbekk fra Arbeiderpartiet var imponert over arrangementet. Han mente at lokalmiljøer som disse er steder der man virkelig trenger politikken, og at det er dumt at politikken oppleves som utilgjengelig her. Han trakk frem engasjementet som finnes i bydelen og i folkene som bor her, og syntes det hadde vært et fantastisk arrangement som vi trenger flere av. 

 

Kaamila (18)  

Hva synes du er viktig i valget? 

Jeg er opptatt av at vi må løse klimakrisen, og derfor om hvordan Norge kan få mindre utslipp. 

I tillegg er jeg opptatt av hvordan vi kan minske forskjellene mellom skolene. 

Skal du stemme? 

Ja! 

 

Mohamed (18) 

Hva synes du er viktig i valget? 

Jeg er opptatt av å høre hva partiene kan gjøre for å hjelpe ungdommer i hverdagen. Jeg vil ha en enklere hverdag for ungdom! 

Skal du stemme? 

Ja! 

Publisert