Til hovedinnhold
Veiledning

Lån en LNUer

Vi i LNU holder gjerne foredrag og kurs om ulike former for organisasjonsarbeid, styrearbeid, kommunikasjon eller andre tema som er relevant for deres organisasjon.

Vi har lyst til å hjelpe din organisasjon til å bli enda bedre!

LNU låner ut ansatte og frivillige til oppdrag over hele landet for å spre kunnskap i våre medlemsorganisasjoner og andre organisasjoner som jobber med barn og unge. Trenger sentralleddet i din organisasjon kunnskapspåfyll utenfra til et kurs, foredrag eller en workshop?

Vi kan for eksempel holde kurs, foredrag eller workshops om styrets ansvar, organisasjonsutvikling, medvirkning, kommunikasjon, samarbeid med moderorganisasjonen, trygge organisasjoner, ordstyring og voteringsorden før landsmøtet, sommerleirworkshops eller noe helt annet organisasjonsrelatert – og vi besøker alt fra sentralstyremøter til hytteturer og sommerleire.

LNU skreddersyr oppleggets innhold slik at det er tilpasset organisasjonens aktiviteter og behov, og gruppens kunnskapsnivå.

Vær tidlig ute

Jo tidligere dere spør og jo mer nøyaktig beskrivelsen av oppdraget, jo større er sjansen for at vi finner noen som passer akkurat for dere. LNU har kompetanse på mye, men vil ved stor pågang prioritere å sende personer til oppdrag knyttet til LNUs profilområder, til sentralledd og til organisasjoner som ikke har fått hjelp før. Kanskje finnes det kurs dere kan reise på i stedet?

Pris og betaling

Lån en LNUer skal være en billig og enkel ordning. Vi er glade for at ordningen er populær, men samtidig ønsker vi da å sikre at vi prioriterer de oppdragene som retter seg direkte mot våre medlemmer og vår målgruppe. For våre medlemmer og etableringsmedlemmer er arbeidstiden vår gratis. Utgifter til overnatting, diett og reise som samlet overstiger kr 200 vil bli fakturert etter avtale.

For barne- og ungdomsorganisasjoner som ikke er medlem eller etableringsmedlemmer vil ordinære lån en LNU’er faktureres etter avtale, men vi vil alltid etterstrebe at økonomi ikke skal være avgjørende for deltagelse fra LNU.

For offentlige etater og virksomheter og organisasjoner som ikke er medlem og/eller som ikke har barn og ungdom som sin primære målgruppe vil vi fakturere kr 3.500 for inntil en halv dags oppdrag og kroner 7.000 for oppdrag som strekker seg over en hel dag. I tillegg kommer utgifter til reise, overnatting og diett.

Spørsmål om Lån en LNUer? Kontakt oss!

Benjamin Myrstad

Avdelingsleder, kompetanse og interessepolitikk
978 95 472

Kurs i personvern

Når vi bruker eller lagrer opplysninger om andre personer, må vi håndtere disse på en sikker og lovlig måte. EUs personvernregelverk, GDPR, setter strenge rammer. Kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i GDPR med en praktisk tilnærming til hvordan personvernreglene kan ivaretas i organisasjonen.

Mer om Kurs i personvern

26.04.2023 (09:00 – 12:00)

Politisk påvirkning for nybegynnere

Mange barne- og ungdomsorganisasjoner drømmer om å endre verden til det bedre. Men hvordan? I dette kurset får du en innføring i hvordan du og organisasjonen din kan bruke grunnleggende kanaler og metoder for å påvirke beslutningsprosesser nasjonalt og lokalt. Slik at du får gjennomslag – og norsk politikk blir bedre!

Mer om Politisk påvirkning for nybegynnere

4.05.2023 (13:00 – 15:00)

Trygg sommerleir

På dette kurset får du kunnskap om hvordan dere kan forebygge kriser og uønskede hendelser, og hvordan dere kan håndtere dem om det likevel skjer. Det blir spesielt fokus på store arrangementer som sommerleir.

Mer om Trygg sommerleir

11.05.2023 (15:00 – 19:00)

Ledelse i frivillige organisasjoner

Mange snakker om ledelse, men det er forskjell på å lede en frivillig organisasjon og en bedrift! For hva betyr egentlig tillit? Og hvordan kan du sørge for at du leder på en sånn måte at folk ønsker å bli værende i organisasjonen din? Hvordan kan du ta vare på deg i selv i lederrollen? Og hvem er egentlig du som leder?

Mer om Ledelse i frivillige organisasjoner

30.05.2023 (14:00 – 16:00)