Til hovedinnhold
Isa Maline Isene, styreleder i LNU. Foto: Sverre Øygarden Eikill, LNU

– Kulturministerens stimuleringsordning er sjokkerende dårlig 

Onsdag la Lotteri- og stiftelsestilsynet fram regelverket for de nye stimuleringsordningene for frivillig sektor. En tredel av midlene deles ut til organisasjoner som mottok momskompensasjon i 2020, og to tredeler i en søknadsbasert ordning som skal stimulere til aktivitet. 

Størstedelen av stimuleringsmidlene vil det ikke være mulig å søke på før i juni, og i ordningen som nå er lansert vil ikke arrangementer etter juni bli dekketDet betyr at organisasjonene selv må dekke risikoen for aktivitetene sine fram til sommeren, uten å være garantert støtte. Dette er svært dårlige nyheter for landets mange barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Sommerleirer dekkes ikke 

– Barn og unge savner vennegjengen og favorittaktiviteten sin i speideren, korpset eller ungdomspartiet. Denne ordningen gir ikke organisasjonene den nødvendige hjelpen til å komme i gang igjen. Svært få eller ingen kommer til å ta risikoen med å arrangere store arrangementer om det er såpass usikkert om de får dekket inn kostnadene sine. Dette er en stimuleringsordning som ikke stimulerer til aktivitet, fordi pengene kommer for seint, sier Isa Maline Isene, styreleder i LNU. 

Sommerleirsesongen, som går fra midten av juni til slutten av august, vil i hovedsak ikke bli dekket av denne stimuleringsordningen. Kulturdepartementet opplyser at midler for juli og august vil bli delt ut i egen ordning, og at regelverket ikke er klart. LNU frykter at når midlene kommer sent, mister ungdomsorganisasjonene sin aller viktigste arena for aktivitet og rekruttering. 

Frivillighetsministeren forstår ikke frivillighetens behov 

Stimuleringsordningen ble forespeilet allerede august 2020. Senere avklarte kulturminister Abid Raja at ordningen skulle virke fra januar til september i år. Når den nå blir lansert, tre måneder på overtid, er rammene kraftig innskrenket.  

– LNUs medlemsorganisasjoner får i praksis fem måneder mindre stimulering enn forespeilet. Mange av dem har ventet til stimuleringsordningen kom på bordet før de planlegger mer aktivitet. Det er ingen forutsigbarhet i denne ordningen, og frivillighetsminister Abid Raja viser liten forståelse for frivillighetens behov, sier Isene. 

Viktige fellesskap forsvinner 

LNU-lederen ser med bekymring på rapportene om økende ensomhet og psykisk uhelse blant barn og unge etter et år med nedstengning av samfunnet. 

– De trygge rommene for barn og unge har blitt færre, og aldri før har flere barn og unge søkt hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Den unge frivilligheten har aldri vært viktigere, likevel er det lite i disse ordningene som kommer til å gjøre det lettere og mer forutsigbart å drive aktivitet, sier Isene.  

– Når de fleste stimuleringsmidlene nå ikke kommer før etter at aktivitetene har skjedd, opplever vi at kulturministeren har ført oss bak lysetVi har flere ganger foreslått å dele ut midler gjennom støtteordninger organisasjonene allerede får penger fra. Hadde regjeringen gjort det, hadde pengene vært ute for lengst og mer aktivitet hadde vært mulig.

Publisert