ForsidenKurs og ressurserLNU Trygg

LNU Trygg

Seksuelle overgrep skal ikke finne sted. Vi bistår organisasjoner som trenger hjelp med krevende situasjoner rundt overgrep og seksuell overskridende adferd.

LNU har jobbet med forebygging av seksuelle overgrep mot barn og ungdom i den unge frivilligheten i over 20 år med en klar målsetning: Organisasjonene skal gi trygge rammer for barn og ungdoms fritidsaktiviteter.

I 2019 lanserte vi trygg.lnu.no. Her finner du råd om hvordan du varsler, og hvordan du håndterer et varsel. Du finner også tips til hva din organisasjon kan gjøre for å øke bevissthet om viktige grenser, skape en kultur for å si ifra og utvikle gode rutiner.

Trenger dere hjelp? 

Vi tilbyr kurs, veiledning og et kompetansemateriell om temaet, som støtte til medlemsorganisasjoner og andre i arbeidet med å forebygge, avdekke og varsle seksuell overskridende adferd og overgrep.

Har det oppstått en krevende situasjon i deres organisasjon, som dere ønsker hjelp til å håndtere? Vi gir direkte veiledning til organisasjoner som avdekker overskridelser eller overgrep og trenger hjelp i videre saksgang med hjelpeapparat og politi. Ta kontakt med Ane (kontaktinfo nederst på siden).

Kurs hos LNU

Medlemmer og alle organisasjoner som jobber opp mot barn og unge kan delta på kurs eller seminarer om Trygge organisasjoner. Det avholdes faste kurs vår og høst. Se vår kursoversikt.

Foredrag eller kurs i organisasjonen

Det kan også bestilles foredrags- eller kursholder til egen organisasjon gjennom Lån en LNUer om dere tenker å avholde et større seminar eller konferanse om tema. Ta kontakt via oppdragsskjema.

Temaveiledning

Organisasjoner som ønsker en større gjennomgang av forebyggende arbeid, rutiner og beredskap når det gjelder seksuell overskridende adferd og overgrep kan melde seg på temaveiledning. Dette er en individuell oppfølging av organisasjonen gjennom seks måneder. LNU gjennomfører, sammen ledelsen i organisasjonen, en sårbarhetsanalyse, utforming av tiltak og forankring av disse i organisasjonen. Ta kontakt med organisasjonsrådgiver for Trygg om din organisasjon er interessert.

Last ned filer

Kontaktperson

  • Ane Maus Sandvig

    Organisasjonsrådgiver, Kompetanse, LNU Trygg!

    470 37 235
    ane@lnu.no

Topp