Til hovedinnhold

Barrierefri fritid – Har dere lyst til å bli litt bedre til å tilrettelegge?   

xxx
15.03.2023 (09:00 – 12:00)

80 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne ønsker å delta mer i fritidsaktiviteter. Unge Funksjonshemmede har som mål å bidra til en positiv endring i statistikken.

80 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne ønsker å delta mer i fritidsaktiviteter. Unge Funksjonshemmede har som mål å bidra til en positiv endring i statistikken. Vi ønsker å motivere aktivitetstilbydere til å jobbe for at unge med ulike funksjons-variasjoner skal kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Derfor inviterer vi inn til en introduksjon om sertifiseringsordningen Barrierefri Fritid, hvor vi sammen drøfter og reflekterer hvordan man kan bli litt bedre til å tilrettelegge og inkludere.  

På dette kurset lærer du om 

  • Prosjektet Barrierefri fritid  
  • Hvordan organisasjoner kan tilrettelegge og bryte ned barrierer for deltakelse 
  • Betydningen av sosiale og fysiske barrierer  

Slik foregår kurset 

Innledningsvis presenterer vi prosjektet Barrierefri Fritid, inkluderingsveilederen og sosiale og fysiske barrierer m.m. Kurset vil ligge i krysningen av formidling av informasjon og workshop, hvorav sistnevnte vektlegges. Det blir derfor et interaktivt kurs hvor dere som aktivitetstilbydere får rom til å reflektere hvor skoen trykker i egen organisasjon og handlingsrommet en har til å bryte ned barrierer for deltakelse.   

Kurset passer for 

Store og små lag, organisasjoner og foreninger, samt ledere, ansatte, instruktører, trenere og frivillige aktører som tilbyr aktiviteter for barn og unge.   

Kursholder 

Hanne Johnsrud Fjellheim; prosjektleder

Lokalet 

Kurset vil bli holdt i K1 i 7.etg i Frivillighetshuset. Lokalet er tilgjengelig med rullestol.

Det er ikke teleslynge i rommet, men kursholder vil bruke mikrofon.

Rullestolvennlig toalett finnes i sjette etasje og første etasje i bygget.

Dette kurset er gratis både for medlemmer i LNU og medlemmer i Unge Funksjonshemmede.

Påmelding