Til hovedinnhold

Brukerseminar Frifond organisasjon – digitalt kurs

xxx
9.02.2023 (12:30 – 15:30)

Brukerseminar i Frifond organisasjon er eit obligatorisk kurs kvart år for dei som forvaltar Frifond organisasjon. Ein representant frå organisasjonen må difor delta på kurset for at ein skal vere støtteberettiga. Vi registrerer oppmøte.

Brukerseminar i Frifond organisasjon er eit obligatorisk kurs kvart år for dei som forvaltar Frifond organisasjon. Ein representant frå organisasjonen må difor delta på kurset for at ein skal vere støtteberettiga. Vi registrerer oppmøte.

Ein treng berre delta på enten det fysiske eller det digitale brukerseminaret, så meld deg berre på eitt av desse!

På dette kurset

  • Går vi gjennom endringar i retningslinjene sidan sist brukarseminar.
  • Går vi gjennom konkrete områder i retningslinjene som mange opplever som utfordrande.
  • Går vi gjennom områder i søknadsportalen som mange opplever som utfordrande.

Slik føregår kurset

Det digitale kurset vil vere den 9 februar 2023 frå 13-15:30 på Zoom. Den siste timen av kurset vil vere ein frivilleg, open spørjetime for dei som har spørsmål som kan vere nyttig å ta opp i plenum.

Kurset passar for

Alle dei som er ansvarlege for å forvalte Frifond organisasjon i sin organisajon er velkomne på dette kurset. Dersom ein er fleire i ein organisasjon med ansvar for ulike oppgåver knytt til forvaltninga, eller som berre er nysgjerrige på ordninga, er så klart fleire velkomne.

Kursholdar

Sofie Kvalsund-Grødahl, organisasjonsrådgjevar Frifond organisasjon.

Praktisk informasjon

9 februar, møterommet er ope frå 12:30-15:30, på Zoom. Invitasjon til kurset samt nærare detaljar for innhald vert sendt ut når det nærmar seg. Påmeldingsfrist er 2. februar 2023.

Målgruppe: tilsette eller frivillige i eit sentralledd av ein organisasjon som jobbar med forvaltning av Frifond organisasjon.

Påmelding