Til hovedinnhold
illustrasjonsbilde fra kurs om FNs bærekraftsmål og hvordan organisasjoner kan jobbe for å gjøre sin organisasjon mer bærekraftig.

Medlemspleie for sentralledd

xxx
16.03.2022 (17:00 – 19:00)

Mange snakker om rekruttering og å få nye medlemmer inn i organisasjonen, men hva gjør man for å ta vare på de medlemmene man allerede har?

I dette kurset går vi gjennom hva som kan gjøres for å ta vare på medlemmer, slik at de blir værende i organisasjonen over lengre tid. Vi ser på hvordan motivasjonen til å være aktiv i organisasjonen endrer seg over tid, og hvordan vi kan jobbe målrettet med både å ta vare på helt nye medlemmer, men også kjernefrivillige og grunnfjellet i organisasjonen.

På dette kurset lærer du:

  • Å tenke på rekruttering på flere nivåer, både til organisasjonen og inn i tillitsverv
  • Hvordan gå metodisk til verks for å ta vare på medlemmene sine
  • Hvordan ulike mennesker har ulike behov – og hvordan møte de behovene i organisasjonen din.
  • Hvem som er kjernefrivillige og hvordan få dem til å bli i organisasjonen over lengre tid.

Kurset passer for

Kurset passer for alle som har ansvar for medlemmer i organisasjonen sin.

Kursholder

Margrethe Bjørge Katanasho, nestleder i LNU

Praktisk informasjon:

Kurset gjennomføres i våre lokaler på Tøyen.

Tid: 16. mars 2022, kl. 17:00-19:00.

Målgruppe: Sentralt tillitsvalgte og ansatte med ansvar for medlemsoppfølging.

Pris:

Medlemsorganisasjon i LNU: Gratis
Barne- og ungdomsorganisasjon (ikke medlem): 250,-
Voksenorganisasjon: 500,-

Påmelding