Til hovedinnhold
illustrasjonsbilde fra kurs om FNs bærekraftsmål og hvordan organisasjoner kan jobbe for å gjøre sin organisasjon mer bærekraftig.

Styrk & Frifond – Innføringskurs

xxx
4.04.2024 (17:00 – 19:00)

Har dere en god ide som trenger finansiering? Trenger din organisasjon støtte for å gjennomføre en aktivitet eller et prosjekt? Dette kurset er perfekt for dere som vil søke støtte fra Frifond barn og unge eller Frifond teater!  

På dette kurset skal du få 

  • Lære om Frifond barn og unge og Frifond teater 
  • Gjennomgang av retningslinjene  
  • Oppdage hvem som kan få støtte  
  • Sjekke om deres ide kan få midler 
  • Få ideer til prosjekter gjennom eksempler på søknader som har mottatt støtte  
  • Lære hva man gjør etter prosjektet har fått midler 

Slik foregår kurset 

Kurset består av et foredrag om hvordan skrive en god søknad med diskusjoner og spørsmål fra dere. Vi gjennomgår eksempler på hva som skiller en god søknad fra en dårligere søknad. Vi vil gå grundig gjennom retningslinjene, målgruppene for støtteordningene, vise frem prosjekter som har fått støtte og hva man må gjøre om prosjektet får midler.  

Hvem møter du denne dagen? 

Synnøve Kristine Moe – Frifondkoordinator 

Ingebjørg Flyum Bjørlo – organisasjonsrådgiver for Frifond barn og unge 

Harvir Kaur – organisasjonsrådgiver i mangfold og inkludering, prosjektleder Styrk. 

Praktisk informasjon  

Tidspunkt: Torsdag 4. April klokken 17:00-19:00.

Kurset holdes i LNU sine lokaler på Tøyen (Kolstadgata 1) 

Påmeldingsfrist: 04.04.24

Dette kurset følges opp av en workshop 30.04.24, hvor vi skal arbeide mer praktisk med søknadsskriving. Vi anbefaler å delta på både kurs og workshop! 

Målgruppe: Vi prioriterer i denne omgang deltagere fra flerkulturelle organisasjoner. Dersom det er plass, vil vi vurdere søknader fra andre organisasjoner. 

Les mer om Frifond Barn og unge her, og Frifond Teater her.