Til hovedinnhold
Foto: Lena Rustan Fidjestad

Trygg sommerleir og beredskap

xxx
31.05.2024 (12:00 – 16:30)

På dette kurset får du kunnskap om hvordan dere kan forebygge uønskede hendelser, og hvordan dere kan håndtere dem om det likevel skjer.

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner skal være trygge arenaer for barn og unge. Alle som arrangerer aktiviteter for barn og unge har ansvar for å forebygge uønskede hendelser og adferd som krenker barn og unges personlige grenser og integritet. På dette kurset får du kunnskap om hvordan dere kan forebygge slike hendelser, og hvordan dere kan håndtere dem om det likevel skjer. Det blir spesielt fokus på store arrangementer som sommerleir.

På dette kurset lærer du

  • Hvorfor det er viktig å arbeide for å skape trygge arrangementer
  • Hva trakassering og overgrep er
  • Om egne og andres grenser
  • Om kjøreregler i organisasjonene og hvordan dere kan utforme kjøreregler for deres arrangement
  • Hva varsling er og hvordan man varsler
  • Hva dere som arrangører gjør om noen varsler til dere
  • Hvordan dere håndterer situasjoner som oppstår på leir og lignende arrangementer

Slik foregår kurset

Kurset legger opp til aktiv deltagelse, med diskusjon om case og gjennomgang av praktiske øvelser dere kan bruke i organisasjonen.

Kurset passer for

Dette kurset passer for deg som er ansatt eller tillitsvalgt på nasjonalt nivå i en barne- og ungdomsorganisasjon, og/eller som har ansvar for arrangementer i en slik organisasjon.

Kursholder 

Karoline Steen Nylander, organisasjonsrådgiver, kompetanse og organisasjonsutvikling

Dato: 31.05.2024

Klokka: 12:00-16:30

Påmelding her