Til hovedinnhold
Norges KFUK-KFUM (KFUK/M)

ALLEMED søker prosjektkoordinator

Oslo
xxx
Vikariat, Fulltid
14.08.2022

Brenner du for barns rett til deltakelse i fritidsaktivitet?

Vil du jobbe i ALLEMED for å gi alle barn og unge mulighet til å delta i en fritidsaktivitet? Vi ser etter en motivert prosjektkoordinator som vil være en del av teamet og videreutvikle ALLEMED-prosjektet framover.

Har du hørt om Fritidserklæringen? Prosjektet ALLEMED ble grunnlagt på bakgrunn av Fritidserklæringen, og har siden 2016 jobbet med å utvikle og implementere en nasjonal arbeidsmodell som tilrettelegger for dialog og handling gjennom møteplasser og konkrete verktøy som tematiserer barns rett til fritid og barrierer for deltakelse, med særlig vekt på foresattes økonomiske og sosiale ressurser. Modellen legger til rette for felles bevisstgjøring, målrettede diskusjoner og utforming av konkrete handlinger – for å realisere Fritidserklæringens mål lokalt.

ALLEMED eies av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge. Noen av landets største barne- og ungdomsorganisasjoner er tilsluttet NDFU, blant dem Norges Idrettsforbund, Redd Barna, Røde Kors og flere du kan lese om her. ALLEMED finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og har som formål å være en viktig aktør for å bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i en fritidsaktivitet.

I ALLEMED er vi et lite team der vi spiller hverandre gode for å nå felles prosjektmål. Nå leter vi etter deg med god gjennomføringsevne som vil være med på å utvikle prosjektet videre og bidra inn i samarbeid med nye kommuner, organisasjoner og ungdommer om å ta i bruk arbeidsmodellen til ALLEMED – for å få alle barn og unge med. Vikariatet varer ut juni 2023.

Arbeidsoppgaver du kan forvente å jobbe med:

 • Veilede, motivere og følge opp kommuner, organisasjoner og ungdomsgrupper i bruk av arbeidsmodellen til ALLEMED
 • Organisere nasjonal ALLEMED-konferanse for ansatte i kommuner og organisasjoner, departement og næringsliv, og andre relevante aktører
 • Organisere nettverkssamlinger for NDFU
 • Bidra inn i relevante arrangement og delta på Arendalsuka
 • Holde foredrag, seminarer og utvikle workshops
 • Bidra inn i utformingen av nyhetsartikler, nyhetsbrev og bruk av våre sosiale medier
 • Bidra inn på andre oppgaver i prosjektet i samråd med prosjektleder

Av kvalifikasjoner ønsker vi deg som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant erfaring fra arbeid i eller med kommune og frivillig sektor, – gjerne erfaring fra tverrsektorielt samarbeid
 • Trives med å holde innlegg og erfaring fra fasilitering av workshops
 • Erfaring med gjennomføring av arrangementer og/eller konferanser
 • Erfaring med arbeid med ungdom og medvirkningsprosesser
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Av egenskaper ser vi for oss at du er en relasjonsbygger som kommuniserer godt. Du må være initiativrik og serviceinnstilt, og må kunne jobbe godt både selvstendig og i team. Du identifiserer deg med NDFUs målsetninger og verdier. Det er en fordel at du har kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag og nasjonale initiativ, prosesser og aktører som jobber for inkludering av barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier.

Vi tilbyr deg:

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å utvikle ditt nettverk av fagpersoner og engasjerte mennesker gjennom tilknyttede organisasjoner, kommuner og nettverk
 • Et engasjert og sterkt team
 • Mulighet til å styrke og videreutvikle et spennende prosjekt
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Kontorer sentralt i Oslo sentrum – tilrettelagt for sykling

Om arbeidsgiver:

KFUK-KFUM Norge står på vegne av NDFU som formell arbeidsgiver og har overordnet personalansvar for ansatte i ALLEMED og arbeidsledelsesansvar for prosjektleder. Kontorplass er ved organisasjonens hovedkontor i Oslo, Grubbegata 4.

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.
For mer informasjon om ALLEMED og NDFU, se www.allemed.no.

Noe reisevirksomhet og kveldsarbeid må påregnes. Avspasering gjøres i roligere tider, eksempelvis i skolens ferier.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Erika Wollner, tlf. 922 33 231 for mer informasjon om stillingen.

Søknad og CV sendes til personal@kfuk-kfum.no
Søknadsfrist er 14. august, tiltredelse september/etter avtale. Søknader vurderes fortløpende.

Nettsted: https://www.allemed.no/

Flere stillinger

Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Speiderkonsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024
De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024