Til hovedinnhold
Grønn Ungdom

Fylkessekretær

xxx
Fast stilling, Fulltid
21.08.2022

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. Vi har nå ledige faste stillinger i sekretariatet vårt, som fylkessekretær (40-100 %) og organisasjonssekretær (40 %). Stillingene kan kombineres, for eksempel i en 100 %-stilling der 40 % av stillingen brukes på organisasjonssekretærarbeid og 60 % på fylkeslagene. Det er altså fullt mulig å søke begge to!

Som fylkessekretær vil du ha ansvar for å følge opp og hjelpe fylkeslagene våre med administrative oppgaver og planlegging av aktiviteter. Du vil også bistå generalsekretær og sentralstyret med forefallende organisatorisk arbeid ved behov, for eksempel planlegging av nasjonale arrangementer i Grønn Ungdom.

Stillingsprosenten (40-100 %) avklares etter hva søkerne ønsker. Det betyr at du både kan søke dersom du er student som ser etter en deltidsjobb, og dersom du er en organisasjonsentusiast som vil ha jobb på fulltid. Grønn Ungdoms partikontor ligger i Oslo, men det er ikke et krav å bo i Oslo for å søke stillingen.

Vi kan tilby deg:

 • Lønn etter tariff
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Engasjerende arbeidsplass sentralt i Oslo, med mulighet for å arbeide andre steder i landet
 • Verdifull erfaring og attest
 • Fast 40-100 % stilling, avhengig av hva du ønsker
 • Fleksibel arbeidstid

Oppgavene dine blir blant annet:

 • Bistå fylkeslagene med planlegging av årsmøter, styremøter og medlemsaktiviteter
 • Bistå fylkeslagene med administrative oppgaver, som Brønnøysundsregistrering, innrapportering av bruk av Frifondmidler, Partiportalen og SSB-rapportering
 • Hjelpe fylkesstyrene med å bygge gode rutiner for styrearbeidet
 • Bistå generalsekretær og sekretariatet med planlegging av nasjonale arrangementer i Grønn Ungdom, som sommerleir eller landsmøte
 • Holde generalsekretær og sentralstyret orientert om fylkeslagene

Vi ser etter deg som:

 • Har erfaring med organisasjonsarbeid, helst i barne- og ungdomsorganisasjoner. Å ha erfaring fra Grønn Ungdom er en fordel, men ikke nødvendig
 • Kan kommunisere godt med ungdom
 • Trives med å legge til rette for unges engasjement og aktiviteter
 • Gjerne har kjennskap til Brønnøysundsregistrene, Frifond Organisasjon eller Partiportalen
 • Evner å jobbe selvstendig og strukturert, men også er flink til å samarbeide

Fylkessekretærjobben er en rent administrativ stilling, og kommer ikke til å innebære noen politiske oppgaver. Medlemskap i Grønn Ungdom er ingen forutsetning, men man bør ha et ønske om at Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne skal lykkes med organisasjonsarbeidet.

Du vil måtte delta på Grønn Ungdoms landsstyremøter og møter i sekretariatet til Grønn Ungdom og MDG ved behov. Noe kvelds- og helgearbeid vil måtte påregnes, for eksempel i forbindelse med større arrangementer og kontakt med frivillige og tillitsvalgte som gjerne er opptatt på dagtid. Det forventes noe reisevirksomhet gjennom året, men dette vil avklares god tid i forveien i samråd med generalsekretær.

Stillingens lønnsramme følger Kontoroverenskomsten mellom Virke og Handel-Kontor. Nyansatte blir innplassert på et lønnstrinn i tariffavtalen, i tråd med ansiennitet.

Grønn Ungdom ønsker mangfold på partikontoret, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, legning, kulturell bakgrunn, etnisitet og funksjonsevne.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte generalsekretær Miriam Langmoen på 932 91 554. Søknadsfristen er søndag 21. august, med tiltredelse snarest. For ordens skyld opplyser vi om at det kan kreves en begrenset politiattest fra ansatte i Grønn Ungdom, ettersom vi har ansvar for mindreårige personer.

Søknad med CV sendes til miriam@gronnungdom.no. I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og hvilke tanker du gjør deg rundt jobben. Referanser og attester blir etterspurt ved innkalling til intervju.

Nettsted: https://www.gronnungdom.no/

Flere stillinger

Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Speiderkonsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024