Til hovedinnhold
SONY DSC
Humanistisk Ungdom

Humanistisk Ungdom søker organisasjonsmedarbeider!

Oslo
xxx
Prosjektstilling, Fulltid
31.05.2022

Engasjement 1 år, fulltid. 01.07.22-31.06.23

Om Humanistisk Ungdom

Humanistisk Ungdom er en landsdekkende organisasjon for humanister fra 14 til 25 år. Vi ønsker å gjøre ungdom bevisst på sitt eget livssyn, og la ungdom være humanister på egne premisser i fellesskap med andre. Humanistisk Ungdom er den selvstendige ungdomsorganisasjonen til Human-Etisk Forbund.

Etter lang tid med pandemi ønsker vi nå å få organisasjonen vår opp i høygir, få startet flere nye lokallag og rekruttert flere til organisasjonen vår. Vi lyser derfor ut en ledig stilling som organisasjonsmedarbeider. Organisasjonsmedarbeideren er en del av Humanistisk Ungdoms sekretariat, og vil ha et særskilt ansvar for rekruttering, synlighet og organisasjonsutvikling.

Arbeidsoppgaver i stillingen vil primært være knyttet til:

 • Rekrutteringsarbeid
 • Vervekampanjer
 • Kompetansebygging på verving og rekruttering
 • Synliggjøring av organisasjonen
 • Oppstart av nye lokallag
 • Arbeid opp mot Human-Etisk Forbunds hovedsatsning 2022-2023 (Unge Voksne), og administrere Humanistisk Ungdoms informasjonstilbud for konfirmasjonskurs i Human-Etisk Forbund.

Øvrige arbeidsoppgaver som kan forventes å tilfalle stillingen er:

 • Seminar og konferansearbeid.
 • Være med som ansvarsperson på HUs sommerleir.
 • Jobbe sammen med kommunikasjonsmedarbeider om SoMe-saker.
 • Det forventes at en har gode evner til å sette i gang prosesser og ta initiativ i egen arbeidshverdag.

Stilling legger opp til en del samarbeid, men bærer stor grad av selvstendighet i eget arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med organisasjonsutvikling og rekruttering vektlegges tungt, ellers ser vi etter deg som har:
 • Erfaring fra frivillige organisasjoner.
 • Erfaring med lokallagsarbeid.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Har svært gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring med skolering og/eller pedagogisk arbeid.

Personlige egenskaper:

 • Du er initiativrik og løsningsorientert.
 • Du er strukturert og har en god gjennomføringsevne.
 • Du lærer raskt og kan oppsøke informasjon på egenhånd når nødvendig.
 • Du liker å jobbe med mennesker, og har gode samarbeidsevner.
 • Du er utadvendt.

Humanistisk Ungdom holder til i lyse lokaler på Grønland i tilknytning til Human-Etisk Forbunds hovedkontor. Her sitter vi i et landskap hvor generalsekretær, organisasjonsrådgiver, kommunikasjonsrådgiver, leder og de to nestlederne våre har kontorplass, og jobber tett sammen. Vi har kjernetid fra 9-15, men denne vil kunne tilpasses kvelds- og helgearbeid. Noe arbeid på kveld og i helger må påregnes, i tillegg kan arbeidstaker forvente til noe reising.

Humanistisk Ungdom er ungdomsorganisasjonen til livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund. På grunn av arbeid med organisasjonens politikk og ideologi, må den ansatte kunne stille seg bak Humanistisk Ungdoms verdier og formål, og vil bli spurt om dette i et eventuelt intervju.

Stillingen har en lønnsramme innenfor Statens lønnstrinn 19 og 34. Nyansatte blir innplassert på et trinn i lønnsspennet i tråd med tjenesteansiennitet, utdanning og erfaring i relevante stillinger og/eller verv.

Det gjøres oppmerksom på at politiattest skal framlegges ved ansettelse for arbeid med barn og unge.

Søknad og CV sendes til HUstilling@human.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Regine Blix: 909 81 478 (mellom 9 og 15) eller e-post: regine.blix@human.no.

Nettsted: https://humanistiskungdom.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024